Raadslid Niek Teune (CDA) na groen licht Eerste Kamer: “Eigen inwoners zo snel mogelijk voorrang op een woning”

Raadslid Niek Teune (CDA) na groen licht Eerste Kamer: “Eigen inwoners zo snel mogelijk voorrang op een woning”

KAMPEN – De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 december ingestemd met aanpassingen in de Huisvestingswet, waardoor gemeenten vanaf 1 januari hun eigen inwoners voorrang kunnen geven op een huur- of nieuw te bouwen koopwoning. Raadslid Niek Teune (CDA) toont zich verheugd over de goedkeuring van zowel de Tweede als de Eerste Kamer en roept op tot snelle actie.

Gemeenteraadslid Niek Teune (CDA) heeft zich sinds begin 2022 herhaaldelijk uitgesproken als een fervent voorstander van de wetswijziging. De aanpassingen in de Huisvestingswet, die met name starters en senioren in staat stellen gemakkelijker een woning in hun eigen gemeente te bemachtigen, zijn in lijn met het verkiezingsprogramma van CDA Kampen. Hierin wordt gepleit voor ‘kopers van nieuwbouwwoningen in de kernen [die] een sociale en/of economische binding met de woonplek’ hebben. Teune drong er reeds in september 2022 bij het college op aan om plannen te maken, zodat de gemeente Kampen snel gebruik kan maken van de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt.

In de gemeente Kampen wordt de druk op de woningmarkt sterk gevoeld. Niet alleen ervaren starters moeilijkheden bij het financieren van een koopwoning, maar ook de instroom van mensen van buiten de gemeente bemoeilijkt het voor de lokale bevolking om een geschikte woning te vinden, met name in de dorpen.

Teune benadrukt het belang van geworteld zijn in de gemeenschap: “Een huis is meer dan een stapel stenen met een dak boven je hoofd. Voor bijvoorbeeld het verenigingsleven en de voorzieningen in de dorpen is het van groot belang dat mensen kunnen blijven wonen in de gemeenschap waar ze geworteld zijn. Als een dorp veroudert en de jongeren gaan weg, dan is dat het einde van het dorp.”

Op dinsdag 12 december heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met de aanpassingen in de Huisvestingswet. Ondanks tegenstemmen van PVV, Forum voor Democratie en SP, krijgen gemeenten binnenkort de mogelijkheid om bij de helft van de beschikbare huurwoningen en nieuw te bouwen koopwoningen tot 390.000 euro (prijspeil 2024) voorrang te geven aan eigen inwoners en mensen met vitale beroepen. Eerste Kamerlid Theo Rietkerk (CDA) benadrukt dat deze wijziging een wens is van veel gemeenten en dat het kan bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid in dorpen.

De nieuwe Huisvestingswet treedt in werking op 1 januari 2024. Niek Teune heeft namens de CDA-fractie schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Hierin vraagt hij onder andere wanneer er een voorstel komt om de nieuwe mogelijkheden te benutten. Teune benadrukt: “Wat CDA Kampen betreft gaan we zo snel mogelijk organiseren dat onze eigen inwoners voorrang krijgen bij het huren of kopen van een woning. We moeten zo snel mogelijk doorpakken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *