Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uit bedenkingen locatie IJsselkogge

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed uit bedenkingen locatie IJsselkogge

KAMPEN – Het ambitieuze plan om de IJsselkogge tentoon te stellen in een coaster heeft een teleurstellende wending genomen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) uit bedenkingen over de haalbaarheid van dit idee, waardoor deze optie voor de tentoonstelling in Kampen in rook lijken op te gaan.

In mei liet de lokale politieke partij Hart voor Kampen al weten dat de RCE kritisch keek naar het voorstel. Volgens de Rijksdienst is een 12 meter brede coaster te smal voor het wrak, tenzij er aanpassingen worden gedaan om het publiek de mogelijkheid te bieden het schip volledig te aanschouwen. De zorgen van de RCE variëren van mogelijke trillingen die de Kogge kunnen beschadigen tot de garanties voor de continuïteit van de organisatie.

Daarnaast is de beoogde uitbreiding van de Van Gend en Loos-loods bij het Kamper station van de baan. De optie van een extra laag boven op het stationsgebouw is eveneens verworpen. Hierdoor blijft er slechts één mogelijke locatie over bij het Kamper station en twee opties op de Koggewerf. Wethouder Wonink ziet potentie in een locatie bij de Taveerne of aan de kant van de Havenwegpanden, maar volgens Hart voor Kampen zijn ook deze locaties kansloos.

Een punt van zorg dat in het hele proces lijkt te worden genegeerd, is de toestroom van bezoekers. De parkeerdruk is momenteel al hoog, en er ontbreekt een duidelijk parkeerplan. Waar zullen de bezoekers hun voertuigen kunnen parkeren? De RCE benadrukt dat ze meer verwachten dan alleen een stand-alone tentoonstelling. Op de Koggewerf lijkt slechts ruimte te zijn voor een op zichzelf staande presentatie, en er zijn nog steeds onbeantwoorde vragen over de mogelijkheid van het buitendijks plaatsen van de IJsselkogge als oplossing.

Kampen bevindt zich op een kruispunt, waar het tentoonstellen van de IJsselkogge lijkt te zijn verstrikt in een web van uitstel en discussie. De tegenstrijdige meningen en voortdurende impasse hebben het geduld tot het uiterste getest. Hart voor Kampen vindt het onacceptabel dat zo’n waardevol historisch erfgoed vastzit in een eindeloze stroom van bezwaren en onzekerheden. De partij doet een dringende oproep aan het college: “Het is tijd voor concrete actie en besluitvorming.”

Meer informatie over het werkbezoek van de raad aan Castellum, een voorbeeld van hoe het wel kan, is te vinden op de website van Hart voor Kampen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *