Gemeente Kampen neemt collectie Frans Walkate Archief over van Volksbank

Gemeente Kampen neemt collectie Frans Walkate Archief over van Volksbank

De gemeente Kampen neemt de historische collectie van het Frans Walkate Archief over van de Volksbank. De bijzondere collectie bestaat uit vier delen: een foto-, archief-, bibliotheek- en kunstcollectie. De collecties hebben betrekking op de geschiedenis van de stad Kampen en haar omgeving.

De foto-, archief- en bibliotheekcollecties van het Frans Walkate Archief gaan naar het Stadsarchief Kampen. Een deel van de kunstcollectie wordt opgenomen in de collectie van Stedelijk Museum Kampen. Beide instellingen zijn nauw betrokken bij het traject rondom de overdracht. Het streven is om de overdracht nog dit jaar te laten plaatsvinden.

Het Frans Walkate Archief aan de Burgwal 43 houdt op te bestaan. De Volksbank is eigenaar van het gebouw en van de historische collectie van het Frans Walkate archief. De bank zocht naar een andere passende bestemming voor de vier deelcollecties en schenkt deze nu om niet aan de gemeente.

Wethouder voor Kunst en Cultuur, Richard Boddeus: “Het is jammer dat het Frans Walkate Archief ophoudt te bestaan, maar ik ben blij dat de belangrijkste onderdelen van de collectie beschikbaar blijven voor Kampen. Het Frans Walkate Archief werd veelvuldig geraadpleegd en beschikte over veel materiaal dat Stadsarchief en Stedelijk Museum zelf niet hadden. De schenking betekent een enorme verrijking van de cultuurhistorische waarde van onze gemeentelijke collecties.”

“De bank heeft de bijzondere collectie aangeboden aan de gemeente, omdat iedereen er van overtuigd is dat de collectie in Kampen moet blijven”, aldus Hidde van der Kluit, projectmanager bij de Volksbank. Belanghebbenden die van mening zijn dat er in de collectie items zijn opgenomen die geen deel mogen uitmaken van de overdracht aan de gemeente, kunnen zich bij de Volksbank melden via: hidde.vanderkluit@devolksbank.nl.

Kunstcollectie uit het Frans Walkate Archief
De kunstcollectie van het Frans Walkate Archief bestaat uit ruim 1.300 kunstwerken. Stedelijk Museum Kampen heeft hieruit een selectie gemaakt van schilderijen en tekeningen die een waardevolle toevoeging zijn op de huidige collectie van het museum. De gemeente gaat de overige objecten ontzamelen, zoals dat in vaktermen wordt genoemd. Dit traject wordt door de gemeente op een zorgvuldige en transparante manier doorlopen volgens de vervreemdingsprocedure van de Erfgoedwet en in samenspraak met Stedelijk Museum Kampen.

Foto-, archief- en bibliotheekcollectie Frans Walkate Archief
De foto-, archief- en bibliotheekcollectie geeft een goed en veelzijdig beeld van het culturele en maatschappelijke leven in Kampen van de laatste 150 jaar. De fotocollectie omvat meer dan 50.000 foto’s vanaf de 19e eeuw tot heden. De bibliotheekcollectie is rijk en met name sterk in allerlei kleinere Kamper uitgaven, zoals brochures.

De Volksbank heeft het gebouw aan de Burgwal 43 in Kampen (waar nu het Frans Walkate Archief en het SNS Historisch Centrum zijn gevestigd) te koop aangeboden aan de gemeente Kampen. De gemeente gaat niet over tot aankoop van het gebouw. Onderzoek heeft uitgewezen dat er voor de gemeente bij aankoop een jaarlijks exploitatietekort ontstaat, mede door verduurzaming van het gebouw.

Het Frans Walkate Archief is gevestigd in een Rijksmonumentaal pand aan de Burgwal in Kampen. De collectie werd in de jaren dertig gestart door bankbestuurder Frans Walkate. Hij verzamelde kunst en historische objecten over de geschiedenis van Kampen vanaf 1850. Dit deed hij, omdat hij vond dat het gemeentearchief zich toen vooral bezighield met de oudere geschiedenis van de stad. Het jongere verleden werd nauwelijks gedocumenteerd, waardoor veel waardevol materiaal verloren dreigde te gaan. Ook verwierf Walkate documentatie over onderwerpen die toen door het gemeentearchief als minder belangrijk werden ervaren. Dat paste in de context van die tijd, toen gemeentearchivarissen sterk gericht waren op het eigen overheidsarchief en maar weinig aandacht hadden voor de stedelijke samenleving in bredere zin. Walkate’s verzamelprincipe werd ook na zijn dood voortgezet.

Het pand herbergt tot op de dag van vandaag een bijzondere en uitgebreide kunst- en historische collectie over Kampen en omgeving. In het pand was vroeger de Nutsspaarbank gevestigd. Tot een aantal jaren geleden heeft het altijd dienstgedaan als bankgebouw. De Volksbank heeft het historisch archief van de bank zelf al eerder naar Utrecht overgebracht. De jaarlijkse uitgifte van de Kamper Almanak is vorig jaar overgedragen aan de Historische vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *