€ 1,2 miljoen subsidie voor restauratie Bovenkerk

€ 1,2 miljoen subsidie voor restauratie Bovenkerk
Foto © KampenLive

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt € 1,2 miljoen subsidie beschikbaar voor de restauratie van de Bovenkerk in Kampen. Het geld komt uit een eenmalig budget van € 15 miljoen dat staatssecretaris Uslu beschikbaar heeft gesteld om een aantal urgente restauraties van grote monumenten te ondersteunen.

De totale restauratiekosten van de Bovenkerk zijn geraamd op € 3,4 miljoen. Eén van de voorwaarden voor de extra subsidie was dat lokaal wordt meebetaald aan de restauratie. De gemeente Kampen stelde daarom in juni € 500.000 beschikbaar, naast de bijdrage van € 700.000 die de provincie Overijssel beschikbaar had gesteld. Deze cofinanciering heeft nu geleid tot een extra bijdrage van € 1,2 miljoen.

Door de bijdragen van het Rijk, de provincie Overijssel, de gemeente Kampen, De Bovenkerk en vanuit verschillende fondsen is nu € 2,9 miljoen beschikbaar. De bijdragen laten bij elkaar opgeteld, naast de Rijksbijdrage, een forse lokale inspanning zien. Hierdoor kan nu met de restauratie worden gestart. De bijdragen zijn nog niet voldoende om de volledige restauratiekosten te dekken. Hiervoor worden aanvullende subsidiemogelijkheden onderzocht.

Wethouder Richard Boddeus: “Wij zijn blij met de € 1,2 miljoen subsidie van het ministerie van OCW voor de Bovenkerk. Dit is een forse bijdrage in de restauratie van dit prachtige icoon van Kampen. Samen met de Bovenkerk en de provincie Overijssel blijven we ons inzetten voor het behoud van de Bovenkerk en de financiering die hiervoor nodig is.”

De problemen met de Bovenkerk worden voor het grootste deel veroorzaakt door de zetting van de ondergrond. Die is voor de kolommen, het middenschip en de toren niet gelijk, waardoor scheurvorming ontstaat. Dit probleem keert iedere 40 tot 50 jaar terug. Met de restauratie van de Bovenkerk is er nog geen permanente oplossing. Samen met alle betrokken partijen werkt de gemeente aan een toekomstplan voor het behouden van de Bovenkerk. Daarnaast wordt gekeken naar de ontwikkeling van het gebied rondom de Bovenkerk.

Het landelijk beschikbare budget voor grote restauratieprojecten is niet voldoende. De extra bijdrage die het ministerie nu beschikbaar heeft gesteld, is dan ook een eenmalig bedrag om een oplossing te bieden voor de korte termijn. Het ministerie gaat daarom nog met gemeenten en provincies in gesprek om tot een structurele oplossing te komen voor de restauratie van grote monumenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *