CDA Kampen wil voorrang voor eigen inwoners bij aankoop of huren woning

CDA Kampen wil voorrang voor eigen inwoners bij aankoop of huren woning

KAMPEN – Tot vreugde van de fractie van CDA Kampen heeft een meerderheid van de Tweede Kamer op dinsdag 27 juni ingestemd met het wijzigen van de Huisvestingswet. Daardoor krijgen gemeenten de mogelijkheid om bij de helft van alle huurwoningen en een deel van nieuw te bouwen koopwoningen voorrang te geven aan eigen inwoners. Raadslid Niek Teune (CDA): “Dit voorstel zorgt ervoor dat onze eigen starters en senioren makkelijker in onze gemeente kunnen blijven wonen.”

Ook in de gemeente Kampen wordt de pijn gevoeld van de krappe woningmarkt. Vooral starters en senioren zijn de dupe. Senioren willen wel doorstromen naar een volgende woning, maar kunnen geen levensloopbestendige woning of appartement vinden waarin zij goed ouder kunnen worden. Starters kunnen de prijs van een koopwoning moeilijk ophoesten. De stijgende hypotheekrente en inflatie maken dit nog ingewikkelder. Zij komen er bijna niet meer tussen op de woningmarkt.

Daarnaast komen ook in de gemeente Kampen steeds meer mensen van buitenaf wonen. Dat maakt het zeker in de dorpen lastiger voor mensen die hier geboren en getogen zijn om een woning te bemachtigen. “Zij trekken soms noodgedwongen weg, wordt mij in de dorpen verteld. Terwijl ze er graag hadden willen blijven wonen. Dat vind ik een verkeerde ontwikkeling, want dat gaat ten koste van de leefbaarheid.”, zegt raadslid Niek Teune (CDA). “Tweede Kamerlid Inge van Dijk van het CDA sprak onlangs treffend over ‘het belang van kunnen blijven wonen binnen een gemeenschap waar je je thuis voelt’, bij de behandeling van de wetswijziging.”

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen. Gemeenten krijgen daardoor de mogelijkheid om de bij de helft van alle huurwoningen en nieuw te bouwen koopwoningen tot 355.000 euro voorrang te geven aan eigen inwoners. Dit is een wens van veel gemeenten. Zij mogen zelf besluiten of ze van de nieuwe mogelijkheid gebruikmaken en op welke manier. Te lang is gedacht dat de markt zelf wel voldoende huizen zou bouwen voor starters, gezinnen en ouderen. Maar het recht van de sterkste is steeds meer bepalend voor wie welk huis kan kopen.

Raadslid Niek Teune van CDA Kampen toonde zich al meermaals groot voorstander van wetswijziging, waarmee starters en senioren een grotere kans krijgen op een woning in de eigen gemeente. Hij zou de landelijke regelgeving graag plaatselijk willen vertalen. “Al in september 2022 heb ik namens CDA Kampen het college opgeroepen plannen te maken, zodat wij aan de slag kunnen zodra de nieuwe wet van kracht is. Die oproep wil ik nogmaals onderstrepen. Zodra het kan, moeten wij doorpakken”, zegt Teune. De aangepaste wet gaat nu voor behandeling naar de Eerste Kamer en kan naar verwachting volgend jaar ingaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *