Veiligheid Station Kampen Zuid wordt aangepakt, college neemt maatregelen

Veiligheid Station Kampen Zuid wordt aangepakt, college neemt maatregelen

KAMPEN – De fractie van Hart voor Kampen en omwonenden hebben herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de toenemende onveiligheid rondom het station Kampen Zuid. Reizigers en buurtbewoners worden regelmatig geconfronteerd met diefstallen, overlast door jongeren en ervaren hierdoor gevoelens van onveiligheid. Onlangs zijn er zelfs camerabeelden opgedoken waarop fietsendiefstallen ‘live’ te volgen waren.

Zowel reizigers als buurtbewoners zijn de laatste tijd herhaaldelijk slachtoffer geworden van diefstallen, variërend van fietsen tot persoonlijke eigendommen. Bovendien heeft de aanwezigheid van groepen jongeren geleid tot overlast en verstoring van de openbare orde. Er vinden veel diefstallen plaats, met name van fietsen. Niet alleen op het station, ook bij woningen van directe omwonenden. Bewoners melden ook diefstallen van andere goederen uit tuinen. De stegen achter de huizen zijn niet verlicht, dit maakt het makkelijk om ongezien goederen weg te nemen. Na nauw contact met de inwoners heeft Hart voor Kampen deze situatie onder de aandacht gebracht van het college.

Het college gaat nu maatregelen nemen. Een van de maatregelen die inmiddels ingevoerd is, is cameratoezicht bij de fietsenstalling van het station. De camera’s zijn door ProRail geplaatst op het terrein en aan eigendommen van ProRail. In overleg met ProRail blijft de verlichting voortaan nu ook ‘s nachts branden want verschillende omwonenden hebben laten weten dat de fietsenstalling ‘s nachts erg donker was en daardoor het gevoel van onveiligheid geeft.

Ook de donkere stegen achter de woningen vinden omwonenden onveilig. Samen met de politie wordt bekeken voor welke achterpaden verlichting wenselijk is. De gemeente werkt aan een voucher voor de aanwonenden die zij kunnen besteden voor het aanschaffen van verlichting. Vanwege het particuliere eigendom van deze paden brengt de gemeente zelf daar geen extra verlichting aan. Hart voor Kampen blijft de situatie, in samenwerking met de bewoners, nauwkeurig monitoren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *