Gemeenteraad van Kampen pleit voor werkgelegenheid voor vluchtelingen

Gemeenteraad van Kampen pleit voor werkgelegenheid voor vluchtelingen
Foto: aangeleverd - Gerben Wijnja (D66) en Suat Azer (GBK)

De gemeenteraad van Kampen heeft zich uitgesproken voor een initiatief dat ervoor zorgt dat asielzoekers sneller aan het werk kunnen. Met steun van alle fracties in de Kamper gemeenteraad, waaronder D66 en Gemeentebelang Kampen (GBK), zal de stad Kampen een experiment starten om dit mogelijk te maken.

Op dit moment is het voor asielzoekers tijdens de asielprocedure vrijwel onmogelijk om te werken. De voornaamste belemmering is de wet die stelt dat asielzoekers niet meer dan 24 weken per jaar mogen werken. Dit maakt het voor werkgevers zeer onaantrekkelijk om asielzoekers in dienst te nemen. Daarnaast zijn er ook tal van administratieve obstakels die een soepele toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken.

Recente gerechtelijke uitspraken lijken de beperking van 24 weken werk per jaar in twijfel te trekken, waardoor werken voor vluchtelingen gemakkelijker kan worden. Verschillende gemeenten, waaronder Almere, Leersum en Doetinchem, zijn daarom al begonnen met projecten om asielzoekers de mogelijkheid te bieden om te werken.

Op initiatief van de fracties GBK en D66 zal Kampen ook een dergelijk experiment starten, mogelijk in samenwerking met de gemeente Dronten. Gerben Wijnja, fractievoorzitter van D66 Kampen, benadrukt het belang van werk voor vluchtelingen: “Werken betekent meedoen, een bijdrage leveren aan de samenleving, het geeft voldoening en stelt hen in staat de taal en de gewoontes te leren. Ja, er zijn veel bureaucratische obstakels, maar laten we onderzoeken hoe het wel mogelijk kan worden gemaakt! Geef hen de kans om te werken, net zoals we eerder hebben gedaan met Oekraïense vluchtelingen.”

Suat Azer, fractievoorzitter van Gemeentebelang Kampen, deelt deze visie en voegt eraan toe: “Zij mochten destijds direct aan de slag en dat heeft zeer goed gewerkt. Ik pleit hier al jaren voor. Het is een schande dat we mensen laten verpieteren in een asielzoekerscentrum om vervolgens later veel geld uit te geven aan hun integratie op de arbeidsmarkt. Iedereen moet kunnen deelnemen.”

Met het experiment hoopt de gemeente Kampen de barrières weg te nemen die asielzoekers momenteel ervaren bij het vinden van werk en hen in staat te stellen een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. De resultaten van dit initiatief kunnen mogelijk ook bijdragen aan bredere veranderingen in het nationale beleid met betrekking tot werkgelegenheid voor vluchtelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *