Wonen aan de nieuwe oevers van Kampen: verdere ontwikkeling Reevedelta stap dichterbij

Wonen aan de nieuwe oevers van Kampen: verdere ontwikkeling Reevedelta stap dichterbij
foto Reevediep ©KampenLive / Marco Westendorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft een belangrijke stap gezet in de verdere ontwikkeling van het gebied Reevedelta. De concept Ontwerp Gebiedsvisie is nu klaar en biedt ruimte voor de ontwikkeling van tenminste 3.200 woningen. Met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, consortium De Dijken en deltaWonen zijn afspraken vastgelegd in hoofdlijnenakkoorden over de ontwikkeling van Reevedelta West (vervolg dorp Reeve) en Reevedelta Oost (schil rondom Het Onderdijks). Het college vraagt de gemeenteraad om nog dit jaar te investeren in belangrijke voorzieningen in Reevedelta zoals de sluis in het dorp Reeve en de aanleg van kunstgrasvelden op sportpark De Maten.

Om ervoor te zorgen dat de benodigde infrastructuur en voorzieningen voor de vele nieuwe huishoudens op tijd klaar zijn, start het college met diverse onderzoeken. Zo wordt er onder andere onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een regionale mobiliteitshub bij station Kampen Zuid, herontwikkeling van de P+R locatie, twee fietstunnels, een snelfietsroute, aanpassing van de N764, sportcampus, onderwijshuisvesting en het gezondheidscentrum. Het college vraagt de gemeenteraad om krediet voor de uitvoering van deze onderzoeken en extra krediet voor de uitvoering van de sluis en de kunstgrasvelden. Ook wordt de raad gevraagd om cofinanciering voor de mobiliteitsmaatregelen waarvoor het Rijk in november 13,6 miljoen euro subsidie heeft toegezegd. De gemeenteraad besluit hierover in april.

Wethouder RO en Wonen Jan Peter van der Sluis benadrukt het belang van de ontwikkeling van Reevedelta. Het gebied is nog lang niet af en er wordt volop gebouwd aan de aanleg van de spoorlijn, het station Kampen Zuid, winkelcentrum Stationskwartier, honderden woningen in het Stationskwartier en Het Onderdijks en aan het nieuwe dorp Reeve. Reevedelta is een gebiedsontwikkeling van formaat en met de verdere ontwikkeling wordt er voorzien in de grote behoefte aan woningen in een goede mix van betaalbare en duurdere woningen en bijbehorende voorzieningen in Kampen en in de regio. Er wordt ook onderzocht hoe Flexwonen een plek kan krijgen in Reevedelta. Daarnaast wordt er bijgedragen aan de mobiliteitstransitie met de ontwikkeling van een regionale mobiliteitshub bij station Kampen Zuid. Reevedelta is niet voor niets een belangrijk sleutelproject voor de provincie Overijssel en onderdeel van de woondeal West-Overijssel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *