Illegaal dumpen van lachgas cilinders: hoe gaat de gemeente Kampen ermee om?

Illegaal dumpen van lachgas cilinders: hoe gaat de gemeente Kampen ermee om?

Afgelopen weekend werd s’avonds bij het zebrapad voor de Amandelboom door een oplettende pasant een gedumpte cylinder gevonden. Deze vermoedde eerst dat het een lege zuurstoffles betrof, maar het bleek opnieuw lachgas geweest te zijn. Het is nu niet meer alleen zaak dat dit vanwege de volksgezondheid verboden wordt, maar ook voor de veiligheid van niets vermoedende automobilisten.

De laatste tijd zijn er verschillende meldingen geweest van het illegaal dumpen van lachgas cilinders in de gemeente Kampen. Dit probleem is niet alleen een gevaar voor het milieu, maar kan ook zorgen voor gevaarlijke situaties als de cilinders niet goed worden afgevoerd. Onze redactie heeft navraag gedaan bij de gemeente Kampen om te achterhalen wat er gebeurt na een melding van illegale dumpingen.

Op het moment dat er een melding wordt gedaan, gaat er een medewerker van de gemeente ter plaatse om de situatie op te nemen. Als er lachgastanks worden aangetroffen, moet beoordeeld worden of een tank vol of leeg is. Wanneer de lachgastank vol is, valt deze onder de werking van de Opiumwet en is de politie het bevoegd gezag. Zijn de lachgastanks leeg dan worden ze door de gemeente afgevoerd. Indien bekend is wie de tanks gedumpt heeft, gaat de gemeente de kosten verhalen.

Volgens de gemeente Kampen valt het aantal meldingen van illegale dumpingen van lachgas cilinders nog wel mee, en is het te vroeg om naar aanleiding van het recente verbod op lachgas conclusies te trekken over een eventuele toename van de dumpingen. Het verbod op lachgas is sinds 1 januari 2023 ingegaan en de gemeente Kampen ziet op dit moment nog geen aanleiding om actie te ondernemen.

Toch is het belangrijk dat inwoners alert blijven op illegale dumpingen van lachgas cilinders. Door dit soort gedrag wordt niet alleen het milieu belast, maar kunnen er ook gevaarlijke situaties ontstaan. Inwoners kunnen bij verdachte situaties dan ook het beste direct contact opnemen met de gemeente Kampen. Zo kan er snel en adequaat worden opgetreden om de situatie op te lossen. Het is dan ook van groot belang dat de gemeente Kampen blijft inzetten op het voorkomen van dit soort dumpingen en blijft werken aan bewustwording bij inwoners. Alleen door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeente veilig en schoon blijft.

Het lachgasverbod is van kracht per 1 januari 2023. Vanaf die datum staat lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder andere verboden is om lachgas binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als toevoeging aan voedingsmiddelen.

De bewuste cilinder die werd aangetroffen bij het zebrapad voor de Amandelboom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *