Restauratie Bovenkerk: Start werkzaamheden

Restauratie Bovenkerk: Start werkzaamheden
Foto © KampenLive

De Bovenkerk in Kampen is een indrukwekkende kerk met een rijke geschiedenis. Helaas is er recentelijk ontdekt dat de kerk in gevaar is vanwege ernstige scheurvorming in de gewelven. Bezoekers hebben het al regelmatig kunnen zien: de zijbeuken van de kerk zijn voorzien van indrukwekkende steigers. Deze zijn geplaatst om de veiligheid van bezoekers te garanderen.

De oorzaak van de schade ligt in de ondergrond waarop de kerk is gebouwd. Deze bestaat uit een laag van ongeveer 8 meter veen en klei. De fundering van de kerk reikt echter niet dieper dan ongeveer 3 meter. Door het enorme gewicht van de kerk klinkt het veen en de slappe kleilagen in, waardoor het gebouw verzakt. Dit proces is al gaande zolang de Bovenkerk bestaat.

De ribben (kruisribben) laten los van de overige gewelfdelen en dreigen naar beneden te vallen. Niet alleen in de zijbeuken, maar ook in het transept en de kooromgang is dezelfde schade aanwezig. Om ook deze delen van de kerk veilig toegankelijk te houden is hier gekozen voor een andere noodvoorziening. Onder de ribben zijn houten balken geplaatst als ondersteuning.

Hoewel de situatie ernstig is, worden er nu maatregelen genomen om de kerk veilig te houden voor bezoekers. Ondertussen zijn er ook plannen in ontwikkeling om de fundering van de kerk te versterken en zo de verzakking tegen te gaan. De Bovenkerk blijft een belangrijk monument en er zal alles aan gedaan worden om te zorgen dat het voor toekomstige generaties behouden blijft.

Beelden verwijderen
Het verwijderen van de beelden van het hoofdorgel is een zeer bijzonder moment in de geschiedenis van de Bovenkerk. Het was absoluut geen eenvoudige klus. Om u daar een indruk van te geven is er een film gemaakt van deze werkzaamheden.

Een van de hoogtepunten van de kerk is het Hinsz orgel, waarvan de beelden een unieke aanwinst zijn voor het gebouw. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de beelden en de geschiedenis van het orgel, is er nu een unieke kans.

Op vrijdagavond 3 februari of zaterdagmiddag 4 februari zal de Bovenkerk open zijn voor vrienden en belangstellenden. Tijdens deze gelegenheid zullen de beelden van het Hinsz orgel van dichtbij bekeken kunnen worden en word er veel informatie verstrekt over de maker van de beelden en de restauratie van de Bovenkerk. Er zijn ook korte orgelbespelingen op het koororgel door Marco den Toom en Gerwin van der Plaats.

Meer info? Kijk op Stichtingbovenkerk.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *