B&W Kampen willen subsidie voor maatschappelijke organisaties met hoge energiekosten

B&W Kampen willen subsidie voor maatschappelijke organisaties met hoge energiekosten

De gemeente Kampen wil een subsidieregeling invoeren voor maatschappelijke organisaties met hoge energiekosten. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad eenmalig een budget van 250.000 euro beschikbaar te stellen voor maatschappelijke organisaties en verenigingen als tegemoetkoming voor hun gestegen energiekosten in 2022. De regeling biedt organisaties naast financiële steun ook meer tijd het energieverbruik te verminderen door hun accommodatie te verduurzamen.

Uit inventarisatie is gebleken dat een deel van de maatschappelijke organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk zich zorgen maakt over hun energiesituatie. De gemeente Kampen wil deze organisaties tegemoet komen met een noodregeling voor de hoge energiekosten. Naar model van de gemeente Zwolle is deze regeling als vangnet opgesteld en treedt na goedkeuring van de gemeenteraad op 1 maart 2023 in werking.
Wethouder Erik Faber: ”Voor diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn de fors gestegen energieprijzen een blok aan het been. Deze noodregeling is daarbij een mooie handreiking.”

Voorwaarden
Deze subsidieregeling is bedoeld voor maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk op het gebied van cultuur, sport, welzijn, ontmoeting, maatschappelijke dienstverlening en recreatie, gevestigd in de gemeente Kampen, die gebruik maken van een huur- of eigen accommodatie. Organisaties voor onderwijs, zorg en opvang vallen niet onder de regeling. Als de energiekosten voor gas en elektra over 2022 hoger zijn dan in 2021, dan komt de aanvrager in aanmerking voor een bijdrage van maximaal 35% van de hogere energiekosten tot een maximum van € 10.000. Organisaties hebben de mogelijkheid deze subsidie tussen 1 maart en 1 mei 2023 aan te vragen via de website van de gemeente Kampen. De gemeente verstrekt subsidies totdat het subsidieplafond is bereikt.

Plan om energie te besparen
De tegemoetkoming is een eenmalige noodmaatregel en bedoeld om organisaties de tijd te geven om het energieverbruik terug te dringen. De gemeente vraagt deze organisaties zo snel mogelijk een plan op te stellen voor het treffen van energiebesparende maatregelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *