Gemeente Kampen komt opnieuw met aanvullende coronamaatregelen voor kwetsbare groepen

Gemeente Kampen komt opnieuw met aanvullende coronamaatregelen voor kwetsbare groepen
Foto © KampenLive / Marco Westendorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag opnieuw ingestemd met een aantal aanvullende maatregelen voor kwetsbare groepen mensen die nog steeds de gevolgen van de coronacrisis ondervinden. Eerder werden in 2021 aanvullende maatregelen genomen op het gebied van werk, inkomen, armoede en eenzaamheid. Hoewel de weg naar herstel is ingezet, heeft de coronacrisis de verschillen tussen mensen vergroot. Met deze nieuwe maatregelen is er vooral extra aandacht voor jeugd en jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen zoals mensen met dementie en hun mantelzorgers.

In aansluiting op het versterken van de sociale basis treft de gemeente op de maatschappelijke opgave Jeugd vier aanvullende maatregelen. Zo is het de bedoeling om extra preventielessen van Tactus Verslavingszorg uit te laten voeren op scholen en de methode ‘Veerkracht’ in te zetten. Daarnaast wil Humanitas het programma ‘Match’ uitvoeren. Jongeren die zich eenzaam voelen kunnen in dit programma aan een maatje worden gekoppeld. Tot slot is besloten een subsidieregeling open te stellen voor jongeren om eigen initiatieven uit te kunnen voeren.

Wethouder Jeugd Bernard van den Belt: ”Gelukkig gaat het met 80% van de jongeren goed. Maar uit onderzoek blijkt ook dat een deel van de jongeren minder goed in hun vel zitten en aangeven minder gelukkig te zijn. Binnen het onderwijs wordt aangegeven dat jongeren niet meer weten hoe zich (sociaal) te gedragen ten opzichte van elkaar en volwassenen. Helaas moeten we ook constateren dat de verslavingsproblematiek bij jongeren is vergroot. Het gaat dan vooral om game-verslaving en middelengebruik. We willen met deze aanvullende maatregelen krachtig inzetten hierop.”

De overige maatregelen richten zich vooral op het voorkomen en beperken van gevoelens van eenzaamheid. Hierbij is onder andere een rol weggelegd voor de Nederlandse Patiënten Vereniging die hun inzet gaat uitrollen van IJsselmuiden naar Kampen. Ook blijkt er behoefte te zijn aan meer ontmoetingsmogelijkheden voor dementeren en hun mantelzorgers en expertisedeling op het gebied van dementie en rouwverwerking.

Wethouder Sociale basis Jan Peter van der Sluis: “Met veel mensen in de gemeente Kampen gaat het gelukkig goed. Maar een deel van onze inwoners is nog steeds geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Op korte termijn willen we meer perspectief bieden en bijdragen aan een betere leefsituatie voor die kwetsbare groepen inwoners. Zo hebben mantelzorgers van onder andere dementerenden vaak extra zorg en steun moeten verlenen tijdens de coronacrisis. Deze inwoners hebben nu beperkte mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en hun ervaringen te delen. Voor zowel de mantelzorgers als de zorgvragers zelf is de kans op het ervaren van gevoelens van eenzaamheid dan groot. Dit willen we graag voorkomen en beperken met de voorgestelde maatregelen.”

Tot slot is er een maatregel om de overlast in de binnenstad te beperken. Het handhavingsteam van de gemeente Kampen is bezig een horecateam op te zetten die jongeren aanspreekt om de overlast in de weekenden te beperken.

Bij de meeste maatregelen gaat het om een uitvoeringsperiode van twee jaar. Als de gemeenteraad ook instemt met de voorstellen, worden aan het eind van het tweede jaar uitvoering de maatregelen geëvalueerd. Met deze evaluatie kunnen we bepalen of een voorstel om de maatregelen structureel in de sociale basis te verankeren, gewenst is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *