Kampenaar (en Lector) Nico Drok van Windesheim benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Kampenaar (en Lector) Nico Drok van Windesheim benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau
lector Media and Civil Society Nico Drok

Nico Drok, lector Media & Civil Society bij hogeschool Windesheim, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De pensionerende Windesheimlector ontving deze koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Kampen, Sander de Rouwe. Dit gebeurde op zijn afscheidsreceptie op 6 oktober, tijdens een congres ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van de opleiding Journalistiek op Windesheim. Het vakgebied én de opleiding waaraan Drok als docent, directeur en later als lector – in Nederland en daarbuiten – een significante en onvermoeibare (kennis)bijdrage heeft weten te leveren.

Een pleitbezorger van de civiele journalistiek en daarmee een protagonist van een journalistieke stroming die volop bijdraagt aan het (samen)leven in een democratie. Nico Drok spant zich al meer dan 40 jaar lang in om de rol van de journalistiek te bevorderen bij het stimuleren en faciliteren van meer maatschappelijke betrokkenheid vanuit alle lagen van de samenleving. In zijn internationale carrière staat de vraag centraal wat de journalistiek kan doen om de burger directer bij politiek en samenleving te betrekken. En hiermee is de lector in Nederland voorvechter van het uit de Verenigde Staten overgewaaide civic journalism, oftewel de civiele journalistiek.

Journalistiek die dichter bij de burger staat
De civiele journalistiek, die Drok beijvert, richt zich op de versterking van de binding van burgers met hun eigen democratische gemeenschap. Een journalistiek die bijvoorbeeld haar aandacht weet te verleggen van instituties naar burgers en hún onderwerpen. In de praktijk komt dat neer op een benadering van onderop: verder van de beleidsnota’s en ambtsdragers en dichter bij de burger. Of zoals Drok het ooit verwoordde: “Er is een fixatie op een klein deel van de samenleving: de politiek, de autoriteiten, de instituties. Je ziet het zelfs bij journalisten in opleiding. Met een aantal studenten maakte ik een radio-item over de drugsproblematiek in Zwolle. Hun eerste impuls was: het stadhuis bellen of er een beleidsnota was verschenen.” Vanwege deze onvermoeibare inzet en passie om journalistiek en burgers tot elkaar te brengen, alsmede zijn grote bijdrage aan journalistiek (onderwijs) in het algemeen – op regionaal, landelijk en internationaal niveau – kreeg Drok het koninklijke lintje opgespeld.

40 jaar lang inspiratie voor studenten, docenten en onderzoekers
Drok is al meer dan 40 jaar lang actief binnen het journalistieke onderwijs. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in Nijmegen op zijn proefschrift: Perspectief voor Publiek en Professie: de waarde van civiele journalistiek in het netwerkmodel. Vanaf de start van de opleiding Journalistiek was hij betrokken als docent, later als directeur. In 2009 werd hij lector van het lectoraat Media & Civil Society. Hier is hij kartrekker op het gebied van onderzoek naar civiele journalistiek, journalistiek onderwijs in (inter)nationaal perspectief en het nieuwsmediagebruik van jongeren. Met zijn missie voor betrokken burgerschap, zijn visie op de journalistiek én de bevlogenheid voor zijn vak is Drok al decennialang een inspiratie voor collega’s en generaties van studenten.

Kampenaar met internationale allure
Ook internationaal zet Drok zich in voor de journalistiek, zoals bij de European Journalism Training Association (EJTA) en World Journalism Education Council. Als president, raadgever en vicevoorzitter legt hij verbindingen tussen journalistiekopleidingen wereldwijd om kennisdeling, saamhorigheid en solidariteit tussen opleidingen te bevorderen, die in allerlei omstandigheden moeten functioneren. Een voorbeeld is de Verklaring van Tartu. Met eisen en competenties waaraan alle EJTA-opleidingen zich moeten committeren en die de basis vormen voor toekomstige journalisten. Ook stond Drok aan de wieg van de verklaring van vrijheid van journalistiekonderwijs en initieerde hij op verzoek van Unesco rondetafelgesprekken over journalistiek onderwijs in de 21e eeuw.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *