Volgende stap in procedure voor realisatie woningbouw Kennedylaan

Volgende stap in procedure voor realisatie woningbouw Kennedylaan
De Voormalige Bibliotheek (Foto © KampenLive)

Het college van B&W zet de volgende stap in de procedure om woningbouw aan de Kennedylaan mogelijk te maken. Voor de realisatie van het plan is een herziening van het bestemmingsplan nodig en er moet een omgevingsvergunning afgegeven worden. Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning nu gelijktijdig ter inzage te leggen via de zogeheten coördinatieregeling. Het woningbouwplan van BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie deltaWonen omvat een appartementencomplex met 52 appartementen op de locatie van de voormalige bibliotheek.

Stukken ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen vanaf 28 september tot 10 november ter inzage in het stadhuis. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien via: www.ruimtelijkeplannen.nl.
In deze periode is het mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning. Na afloop van deze inzagetermijn worden eventuele zienswijzen beantwoord en wordt de definitieve herziening van het bestemmingsplan gemaakt. Dit plan wordt voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden in het eerste kwartaal van 2023.

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft 7 juli jl. besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het woningbouwplan aan de Kennedylaan. Met dit instrument kunnen verschillende procedures die noodzakelijk zijn om de ontwikkeling mogelijk te maken, gecombineerd in één procedure doorlopen worden. Door beide stukken tegelijkertijd ter inzage te leggen, is de procedure overzichtelijker voor belanghebbenden, waaronder ook de initiatiefnemers. Ook geeft dit duidelijkheid over de samenhang tussen beide stukken. Er is sprake van één voorbereidingsprocedure en eventuele beroepen kunnen in één keer behandeld worden.

Samenwerkende partijen
BPD I Bouwfonds Gebiedsontwikkeling gaat in opdracht van deltaWonen het appartementencomplex aan de Kennedylaan bouwen. In het complex worden 29 sociale huurappartementen en 23 appartementen voor de vrije sector gerealiseerd (14 middelduur en 9 duur). Het schetsontwerp voor het complex bestaat uit twee geschakelde gebouwen met in het midden een onderdoorgang voor voetgangers.

Tijdelijke huisvesting Marnixschool
De Marnixschool krijgt een nieuw schoolgebouw aan de Bovensingel. Tijdens de bouw wordt de Marnixschool tijdelijk gehuisvest in het gebouw van de voormalige bibliotheek. De school neemt met ingang van het nieuwe schooljaar haar intrek in dit gebouw. Bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 verhuist de school naar het nieuwe schoolgebouw aan de Bovensingel. Het is de bedoeling dat daarna de werkzaamheden voor de bouw van het appartementencomplex starten.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over het collegebesluit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *