Voorbereiding sloop Dr. H. Bouwmanschool van start

Voorbereiding sloop Dr. H. Bouwmanschool van start
Leerlinge en leerkrachten zijn klaar voor de sloop ( Foto Tennekes )

Eerste stap realisatie bouwplannen Hanzewijk Noord

De voorbereidingen voor de sloop van de Dr. H. Bouwmanschool zijn donderdag 14 juli van start gegaan. Onder toeziend oog van Henk ter Wee, voorzitter college van bestuur IRIS – stichting voor christelijk onderwijs, Wendy Staring, locatieleider Dr. H. Bouwmanschool en Bernard van den Belt, wethouder voor onderwijs werd een sloopkraan door Weever Sloopwerken BV uit Kampen het terrein van de school opgereden. Zo werd het startsein gegeven voor de realisatie van de bouwplannen in Hanzewijk Noord. Ook leerlingen en personeelsleden van de Dr. H. Bouwmanschool en vertegenwoordigers van Kindcentrum O.J.S. Het Scala waren bij het startmoment aanwezig.

Bouwplannen Hanzewijk Noord
De Hanzewijk is een centraal gelegen wijk, grenzend aan de binnenstad van Kampen. Sinds 1990 is de Hanzewijk stapsgewijs vernieuwd. De laatste stap is het afronden van centrumgebied-noord, ook wel Hanzewijk Noord genaamd. Dit gebied wordt omgrensd door de Dr. Damstraat, het Hanzeplein, de Colijnlaan en wijkcentrum De Reyersdam. De gemeente gaat er een nieuw gezamenlijk schoolgebouw met gymzaal bouwen voor de Dr. H. Bouwmanschool en IRIS Opvang (Kindcentrum Bouwman) en Kindcentrum O.J.S. Het Scala. Ook gaat woningcorporatie deltaWonen in dit deel van de Hanzewijk 63 sociale huurappartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens bouwen.

De kersverse wethouder voor onderwijs, Bernard van den Belt kijkt vol belangstelling uit naar de realisatie van het nieuwe schoolgebouw. “De huidige gebouwen van beide scholen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Een nieuw gebouw is dus hard nodig. Ik ben blij dat er straks een nieuw en modern gebouw staat, passend bij de uitstraling en sfeer van de Hanzewijk waar veel kinderen de komende jaren van onderwijs kunnen genieten.”

Ook Henk ter Wee van stichting IRIS Onderwijs en Opvang waar de Dr. H. Bouwmanschool onder valt, richt zijn blik op de toekomst. “Samen met Kindcentrum O.J.S. Het Scala betrekken we straks een geweldig mooi gebouw waar zowel onderwijs als opvang aangeboden worden. Beide scholen gaan het onderwijs en de opvang ieder op hun eigen manier vormgeven.”

Locatieleider van de Dr. H. Bouwmanschool, Wendy Staring noemt het startsein voor de sloop een bijzonder moment. “Dit jaar bestaat de Dr. H. Bouwmanschool precies 100 jaar en dat vieren we met allerlei festiviteiten. Het startschot voor een nieuw schoolgebouw is een beetje de kers op de taart van dit jubileum. Straks zitten we met z’n allen op 1 locatie in een gloednieuw gebouw, daar kijken we erg naar uit.”

Sociale huurappartementen
Met de bouw van 63 sociale huurappartementen door deltaWonen wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag naar woningen in Kampen. De ontwerpen van het schoolgebouw met gymzaal en de appartementen sluiten zoveel mogelijk aan bij het zuidelijke centrumdeel met winkels en appartementen.

Circulair slopen
Het gebouw van de Dr. H. Bouwmanschool wordt circulair gesloopt door Weever Sloopwerken BV. Dat wil zeggen dat delen van de oude school hergebruikt gaan worden voor andere bouwprojecten.

Planning sloop en bouw
De sloop van het gebouw van de Dr. H. Bouwmanschool in de Hanzewijk duurt naar verwachting tot eind augustus. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dit houdt in dat zaken als verhardingen, struiken en andere obstakels die bij de bouw in de weg staan, worden verwijderd. Tijdens de werkzaamheden wordt het oude riool verwijderd en nieuwe riolering aangelegd en worden kabels en leidingen opnieuw aangelegd. Er zijn enkele tijdelijke wegafsluitingen nodig om de werkzaamheden mogelijk te maken. Bewoners, bedrijven en organisaties in de omgeving worden hier tijdig over geïnformeerd.

De bouw van de appartementen start volgens de huidige planning eind 2022 en duurt ongeveer een jaar. De bouw van het nieuwe schoolgebouw start naar verwachting halverwege 2023. De verwachting is dat dit eveneens een jaar duurt. Meer informatie is te vinden op www.kampen.nl/hanzewijk.

Tijdelijke huisvesting
De kinderopvang van IRIS die ook in de het gebouw van de Dr. H. Bouwmanschool gevestigd was, neemt vanaf 18 juli tijdelijk haar intrek in het gebouw aan de Wilhelminalaan 20 waar tot voor kort onder andere het Rode Kruis gevestigd was. Na de zomervakantie gaan de leerlingen van de Dr. H. Bouwmanschool hier ook naar school, totdat het nieuwe schoolgebouw wordt opgeleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *