HV Jan van Arkel neemt Kamper Almanak over

HV Jan van Arkel neemt Kamper Almanak over

Historische vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ neemt per direct de Kamper Almanak over van het SNS Historisch Centrum. Het bestuur van de vereniging en de directie van de Volksbank – eigenaar van SNS Historisch Centrum en almanak – hebben dit afgesproken. Burgemeester Sander de Rouwe maakte dit namens allen bekend bij de presentatie van de Kamper Almanak 2022 op woensdag 6 juli.

‘Heel mooi dat we met deze stap de Kamper Almanak als drager van het cultuurhistorisch erfgoed van onze stad kunnen behouden’, aldus voorzitter van HV ‘Jan van Arkel’ Herman Broers in een toelichting. ‘Wij zijn verheugd en dankbaar dat de Volksbank bereid is deze unieke uitgave voort te laten zetten door een ander.’ De Volksbank maakte in het voorjaar bekend dat ze zich herbezint op de toekomst van het SNS Historisch Centrum. In de scenario’s heeft het kunnen voortzetten van de jaarlijkse Kamper Almanak een duidelijke voorkeur. Het bestuur van de historische vereniging, al enige tijd een van de betrokkenen bij gesprekken over de heroriëntatie, meldde zich al vroeg voor overname.

Interim-manager van het SNS Historisch Centrum Dennis Jansen is eveneens verheugd: ‘De Volksbank is heel helder geweest over de toekomst van de Kamper Almanak onder de bank, het was onze grote wens dat nu de Kamper gemeenschap zou opstaan. We geven het stokje over aan de historische vereniging en wij hebben er alle vertrouwen in dat de Kamper Almanak bij hen een goede toekomst tegemoet gaat. Daarom steunen we deze overgang van harte.’

Beide cultuurhistorische periodieken van Kampen, de Kamper Almanak (jaarlijks sinds 1928) en het Historisch Tijdschrift (ieder kwartaal sinds 1975), komen nu in één hand. Ze blijven beiden zelfstandig bestaan, aldus het JvA-bestuur. Kleine accenten kunnen verschuiven maar ‘de Kamper Almanak blijft de Kamper Almanak’, zo garandeerde voorzitter Broers. De oplage zal kleiner worden en het wordt een betaalde uitgave. Hoeveel de Kamper Almanak gaat kosten, wordt nog bepaald. Broers noemde dit ‘het spannendste deel’ van deze stap: ‘Zal de cultuurhistorische gemeenschap van Kampen bereid blijken te zijn te betalen voor iets wat ruim negentig jaar lang gratis leek, maar dat natuurlijk nooit was? De Nutsspaarbank, SNS en De Volksbank betaalden de almanak voor de gemeenschap. Het is nu aan de gemeenschap zelf.’

De jaarlijkse presentatie en uitgifte (zij het nu als betaalde uitgave) blijven als traditie bestaan, daarnaast komt de almanak in de boekhandel. De Kamper Almanak wordt onderdeel van het lidmaatschap van de historische vereniging, het bestuur werkt aan een financieel voorstel aan de leden voor de manier waarop. Dit voorstel zal bekrachtigd moeten worden door de algemene ledenvergadering van HV ‘Jan van Arkel’. Voor de exploitatie wordt deels ingezet op adverteerders, zoals in het verleden vaker het geval was. De redactieadviescommissie (vrijwilligers) verhuist mee, voor eindredactie en coördinatie (betaalde kracht) is budget opgenomen. De grote groep auteurs die sinds jaar en dag belangeloos artikelen levert, wordt verzocht dit onveranderd te blijven doen.

De overgang van de Kamper Almanak naar HV ‘Jan van Arkel’ wordt mogelijk gemaakt door eenmalige financiële bijdragen van De Volksbank en het Nutsdepartement Kampen en een eenmalige investering uit de eigen reserves van de historische vereniging zelf. Met meer geldschieters wordt nog gesproken. Minimaal twee jaargangen van de Kamper Almanak wil het bestuur van de vereniging financieel gegarandeerd zien te krijgen, daarna moet de exploitatie op eigen benen staan.

Nutsdepartement Kampen
Het Nutsdepartement Kampen (van 1819) vertegenwoordigt de oorsprong van de Nutsspaarbank Kampen. Daar kwam onder directeur Frans Walkate de Kamper Almanak vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw tot bloei. ‘Betrokkenheid van ’t Nut Kampen in deze overname is historisch en maatschappelijk juist’, aldus voorzitter Herman Harder. Als directeur van het SNS Historisch Centrum was hij van 1994 tot 2021 verantwoordelijk voor het uitgeven van de Kamper Almanak. Herman Harder mocht bij de almanak-presentatie een portret van zichzelf onthullen, geschilderd door Martin-Jan van Santen, als blijk van waardering voor zijn bijdrage aan het kunst- en cultuurklimaat van Kampen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *