Coalitie gemeente Kampen presenteert akkoord 2022-2026: ‘Samen durven doen’ en investeert in de toekomst

Coalitie gemeente Kampen presenteert akkoord 2022-2026: ‘Samen durven doen’ en investeert in de toekomst
Foto © KampenLive

Vandaag presenteerden ChristenUnie, SGP, CDA, Kampen Sociaal en GroenLinks het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen durven doen’. In dit akkoord beschrijven genoemde partijen met welke ambities zij de komende jaren samen werken aan de gemeente Kampen. Daarbij wordt er vanuit een Kamper Ontwikkelfonds van minimaal 20 miljoen euro fors geïnvesteerd. “Daardoor ziet gemeente Kampen, als het aan ons ligt, er over vier jaar echt anders uit dan nu”, stelt de leider van de onderhandelingen Jan Peter van der Sluis (ChristenUnie).

Belangrijke thema’s waar de partijen volgens het hoofdlijnenakkoord mee aan de slag willen, zijn het versnellen van de woningbouw, een bereikbare stad, kansrijk opgroeien, een circulaire economie en de energietransitie. “Dit zijn grote opgaven die om grote plannen vragen.”

Volgens Jan Peter van der Sluis geeft de titel van het akkoord aan waar de vijf partijen voor staan: samen durven doen. “Samen gaat niet alleen over de vijf coalitiepartijen die elkaar hebben weten te vinden, maar ook over de samenwerking met de andere partijen in de gemeenteraad en vooral met de inwoners die we meer dan ooit bij onze plannen willen betrekken. En meer dan dat. Inwoners die een goed idee hebben dat aan de plannen van de nieuwe coalitie bijdraagt, kunnen zelf ook een beroep doen op het Ontwikkelfonds.” Durven gaat volgens Van der Sluis over je nek uitsteken. De grote opgaven waar we voor staan, vragen dat we verder vooruit kijken dan vier jaar. Om voor de lange termijn de gewenste verandering te realiseren, moeten we hier de komende periode op voorsorteren en richting aan geven.” Doen gaat volgens hem vooral over daadkracht. “We praten bijvoorbeeld al jaren over het autoluw maken van de binnenstad. Wat ons betreft pakken we daar de komende jaren echt in door. Maar niet zonder aandacht voor een goede bereikbaarheid voor iedereen die onze stad wil bezoeken. En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen, van begrijpelijk armoedebeleid tot verdere vergroening en van een vitaal buitengebied tot revitalisering van bedrijventerreinen. Ook gaan werken aan passende woningen voor iedere doelgroep. We willen de gemeente Kampen in al haar facetten klaarstomen voor de toekomst. Dat kost wat maar dat kan nu ook. We investeren flink en houden tegelijkertijd voldoende reserves om financieel gezond te blijven.”

De onderhandelende partijen beginnen naar eigen zeggen niet op nul. “Bij het uitwerken van onze ambities bouwen we voort op het goede werk dat al is verricht. Bestaand beleid respecteren we dan ook. Verder sluiten we aan bij het toekomstbeeld ‘Wat voor gemeente wil Kampen zijn?’ dat de gemeenteraad met de samenleving verder wil ontwikkelen.” Op 16 mei zijn de formatiegesprekken met de vijf partijen gestart. Deze gesprekken zijn begeleid door formateur Ingrid Geveke. Het akkoord is het resultaat van veertien gesprekken die op verschillende locaties in de gemeente Kampen zijn gehouden. “In elk gesprek hebben we één of meerdere thema’s besproken, vaak ingeleid door een ambtelijke presentatie. Bij het bespreken van de thema’s hebben we ook stilgestaan bij de input die we vanuit de gesprekken met de overige raadsfracties hebben meegekregen”, aldus Van der Sluis.

Naar verwachting debatteert de gemeenteraad op woensdag 6 juli over het nieuwe coalitieakkoord en zullen op donderdag 7 juli de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *