Campusontwikkeling Ichthus weer een stap verder

Campusontwikkeling Ichthus weer een stap verder

Het voorlopig ontwerp van de sporthal, onderdeel van campusontwikkeling Ichthus, is op dinsdag 21 juni 2022 vastgesteld door het college. Deze ontwerpen vormen het vervolg voor verdere uitwerkingen om te komen tot het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp is in het najaar van 2022 gereed voor zowel de school als de sporthal.

Bereikbaarheid Campus Ichthus
De huidige parkeerplaats van het Ichthus College is te bereiken via de Jan Ligthartstraat. Naar aanleiding van gesprekken met omwonenden is er onderzoek gedaan naar diverse varianten voor de toekomstige bereikbaarheid van de Campus Ichthus. De conclusie is dat een ontsluiting van de Campus op de Jan Ligthartstraat, eventueel aangevuld met een knip voor gemotoriseerd verkeer, verkeerskundig gezien het beste uit het onderzoek naar voren komt. Samen met de omgeving zal verder onderzocht worden of een gedeeltelijke afsluiting in de vorm van een knip op de Jan Ligthartstraat mogelijk en wenselijk is.

Vanaf donderdag 23 juni 2022 is informatie en de voortgang rondom het project Campus Ichthus te vinden via www.nieuwbouwichthuskampen.nl. De website wordt tijdens het project iedere keer aangevuld met nieuwe informatie.

Campus Ichthus
Het Ichthus College, onderdeel van de Landstede groep, de gemeente Kampen en volleybalvereniging Reflex werken samen aan de ontwikkeling van Campus Ichthus.

De middelbare schoollocatie Ichthus College aan de Jan Ligthartstraat is verouderd en aan grondige renovatie en nieuwbouw toe. De sporthal waar volleybalvereniging Reflex nu is gehuisvest, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

De nieuwe campus bestaat uit een aantal onderdelen; een nieuw schoolgebouw waar het Ichthus College in gehuisvest wordt, een nieuwe sporthal en een buitenruimte waar gesport kan worden.

De nieuwe sporthal zal tijdens schooluren gebruikt gaan worden voor bewegingsonderwijs door leerlingen van het Ichthus College. Buiten de schooluren wordt de sporthal de nieuwe thuisbasis van volleybalvereniging Reflex.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *