College legt Fietsplan voor aan samenleving: fietsen met ruimte voor elkaar

College legt Fietsplan voor aan samenleving: fietsen met ruimte voor elkaar

Veiliger, makkelijker en aantrekkelijker

In Kampen staat de fiets hoog op de agenda. Niet alleen bij onze inwoners, maar ook bij het gemeentebestuur. De afgelopen jaren is er dan ook al het nodige geïnvesteerd in fietsvoorzieningen. Denk aan de uitbreiding van fietsstallingen, de nieuwe recreatieve fietspaden langs het Reevediep, het veiliger maken van onveilige punten en het verbeteren van voorzieningen in de kernen. Om het fietsen nog veiliger, makkelijker en aantrekkelijk te maken, hebben we daarnaast gewerkt aan een nieuw Fietsplan waarin de toekomst van het fietsen in onze gemeente richting 2030 staat beschreven. Het concept is klaar en ligt vanaf woensdag 29 juni voor iedereen ter inzage.

“Als fervent fietser ben ik ontzettend blij met het Fietsplan dat nu voorligt en de wijze waarop dat samen met de toekomstige gebruikers en andere belanghebbenden tot stand is gekomen. Een verrijking en uitbreiding van onze nu al prachtige en fietsrijke stad. Niet alleen voor inwoners, maar zeker ook voor (potentiële) toeristen.
We presenteren het nu dan ook graag met gepaste trots aan onze inwoners en andere belanghebbenden en hopen dat zij er wellicht nog wat mooie aanvullingen of aanscherpingen in kunnen fietsen”, aldus verantwoordelijk wethouder Albert Holtland.

Veiliger, makkelijker en aantrekkelijker
Met het Fietsplan willen we bijdragen aan het verkeersveiliger, aantrekkelijker en toekomstvast maken van ons fietsnetwerk. Daarnaast willen we het fietsgebruik stimuleren om zo bij te dragen aan een bereikbaarder, leefbaarder, gezonder, inclusiever en (economisch) vitaler gemeente Kampen. t doen we onder meer door de fietser en het fietsen nadrukkelijker de ruimte te geven binnen ruimtelijke ontwikkelingen, nieuwe fietsverbindingen te realiseren, bestaande fietsroutes te verbeteren en te verbreden, de fietsveiligheid te verbeteren, het fietsen te stimuleren, het fietsparkeren bij voorzieningen en in de binnenstad verder vorm te geven en door faciliteiten van o.a. deelfietsen en oplaadpunten uit te breiden. Dit alles onder het mom van ‘fietsen met ruimte voor elkaar’, de slogan waarmee we de aandacht vestigen op de fiets, de fietser en de verschillende fietsprojecten.

Samen met inwoners en belanghebbenden
Het Fietsplan is in samenspraak met bewoners en belanghebbenden ontwikkeld. Inwoners hebben we via het burgerpanel gevraagd naar hun mening over fietsen in onze gemeente. Wat zijn wensen? Knelpunten? Dit heeft veel waardevolle informatie opgeleverd en ons beter inzicht gegeven in de huidige situatie in de gemeente. Ook is er een klankbordgroep Fiets geformeerd met daarin diverse belangenorganisaties. Al deze inbreng is gebruikt voor de verdere uitwerking van het Fietsplan.

Ter inzage
Het concept Fietsplan ligt vanaf woensdag 28 juni voor een periode van zes weken voor een ieder in het stadhuis ter inzage. Op basis van de reacties uit de samenleving wordt het Fietsplan – waar nodig – aangescherpt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *