Werkzaamheden Hagedoornweg van 20 juni t/m 29 juli

Werkzaamheden Hagedoornweg van 20 juni t/m 29 juli

Verkeer tijdelijk omgeleid via de Oudendijk – Tuindersweg – Verkavelingsweg

De werkzaamheden ten behoeve van het herstellen van de hobbels en de scheur in de Hagedoornweg worden vanaf 20 juni tot en met uiterlijk 29 juli 2022 uitgevoerd door Schagen Infra BV uit Hasselt. Tijdens de werkzaamheden wordt verkeer via gele borden omgeleid over de Oudendijk – Tuindersweg – Verkavelingsweg. De woningen en bedrijfspanden aan de Hagedoornweg blijven bereikbaar. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

De lengtescheur en golven in de eerste 400 meter van de weg, gezien vanaf de kant van de Veilingweg, zorgen voor een onveilige verkeerssituatie en ergernis bij weggebruikers. De aannemer verwijdert het asfalt en de bestaande fundering. Daarna wordt dezelfde fundering aangebracht als onder de rest van de Hagedoornweg en wordt dit deel van de weg voorzien van nieuw asfalt. De 32 eiken die aan de zuidzijde van de weg staan blijven staan; ze ervaren geen hinder van de werkzaamheden. De werkzaamheden starten op maandag 20 juni en zijn uiterlijk vrijdag 29 juli 2022 klaar.

Omleidingsroute
Het verkeer over de Hagedoornweg wordt tijdens de werkzaamheden tijdelijk omgeleid over de Oudendijk – Tuindersweg – Verkavelingsweg. Dit wordt aangegeven met gele borden. Na afloop van de werkzaamheden komt de in 2020 ingestelde snelheidsbeperking van 30 km/uur te vervallen en is de maximaal toegestane snelheid op de Hagedoornweg weer 60 km/uur.

Bomen blijven behouden
Hoewel Sweco adviseerde de bomen te kappen en daarna de fundering op hetzelfde niveau te brengen als aan de huidige noordzijde van de weg, is uit onderzoek van de gemeente gebleken dat de 32 eiken aan het betreffende deel van de Hagedoornweg gewoon kunnen blijven staan. Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Het herstel van de weg is uit te voeren zonder noemenswaardige beschadiging van de boomwortels. De eiken zitten met hun wortels in de diepere ondergrond en zullen vocht uit de ondergrond blijven opnemen. Dat kan leiden tot extra zetting. Echter, door het verwijderen van een deel van de bestaande ondergrond en het aanbrengen van een drukverdelend doek onder de nieuwe fundering zal de zetting egaler zijn.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *