Hoogste prioriteit voor verbetering veiligheid N50

Hoogste prioriteit voor verbetering veiligheid N50
Foto N-50 © KampenLive

Het tragische ongeval van afgelopen dinsdag op de N50 heeft ertoe geleid dat de gemeente in gesprek is gegaan met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Overijssel. Zij komen nu met een gezamenlijke uitspraak over de aanpak van de veiligheid van de N50.

Op dinsdag 19 april 2022 heeft er op de N50 bij Kampen een tragisch ongeval plaatsgevonden waarbij twee dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Ons diepste medeleven gaat uit naar nabestaanden van de slachtoffers van dit ongeval. We weten nog niet wat er exact gebeurd is, de politie doet nog onderzoek. De locatie van het ongeval is onderdeel van de planuitwerking op de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid. Het project treft maatregelen voor zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming. Het tracé wordt verbreed naar twee rijstroken in beide richtingen en er wordt rijbaanscheiding aangelegd.

Vanwege de uitspraak van de raad van State over stikstof bij de Via15 is eerder het ontwerp Tracébesluit nog niet genomen. Daardoor zijn de werkzaamheden vertraagd. Dit kabinet heeft naar aanleiding van deze uitspraak afgelopen zomer besloten dat de uitstoot die het project veroorzaakt moet worden gecompenseerd binnen een omtrek van 25 km. Dit project op de N50 is een van de projecten die nu weer met prioriteit wordt opgepakt.

Minister Harbers: “Omdat het gezien de procedures nog een lange tijd duurt voor er maatregelen worden getroffen wil ik samen met de regio kijken welke maatregelen in de tussentijd al genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ik wil hier zo snel mogelijk een besluit over nemen zodat de veiligheid op deze weg eerder verbeterd kan gaan worden.”

Gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel en burgemeester De Rouwe van de gemeente Kampen zien dit als een stap voorwaarts ter verbetering van de veiligheid op de N50. Het onderwerp staat al jaren hoog op de agenda in de regio en het recente ongeval laat deze urgentie opnieuw zien.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *