College verstrekt vergunning voor kleinschalige tijdelijke noodopvang asielzoekers

College verstrekt vergunning voor kleinschalige tijdelijke noodopvang asielzoekers
Foto © KampenLive

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag de omgevingsvergunning verleend aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de kleinschalige tijdelijke noopvang van asielzoekers aan de Industrieweg. Dat betekent dat het leegstaande gedeelte van het bedrijfspand op nr. 11 door het COA verder klaargemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers. Naar verwachting is het pand eind april gereed en kunnen we de eerste asielzoekers begin mei verwachten. Omwonenden zijn hierover inmiddels per brief geïnformeerd.

Burgemeester Sander de Rouwe: “Hiermee ontlasten we Ter Apel. Wij hebben als gemeente een maatschappelijke rol om mensen in nood te helpen. Ik ben blij dat we dat hiermee nu kunnen doen op een manier die bij Kampen past.”

Kamper criteria
Toen het Rijk in september vorig jaar de noodklok luidde vanwege de overvolle asielzoekerscentra, besloot het college van burgemeester en wethouders direct gehoor te geven aan de dringende oproep aan gemeenten om te helpen. “We zijn daarbij niet over één nacht ijs gegaan. In een aantal weken zijn verschillende opties en scenario’s onderzocht; van versneld iets neerzetten op braakliggend terrein, het inrichten van leegstaande (bedrijfs)panden tot het afmeren van een passagiersschip aan de IJssel. Samen met COA en met politie en brandweer zijn de meest kansrijke locaties bekeken. Uit 15 opties is uiteindelijk het pand aan de Industrieweg naar voren gekomen.”

Onder voorwaarde van een aantal ‘Kamper criteria’ heeft de gemeente dit pand in november aangeboden aan het COA als mogelijke locatie voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers. Na een haalbaarheidsonderzoek door het COA is begin dit jaar de vergunningsaanvraag in gang gezet. De naleving van de Kamper criteria, zoals die zijn opgenomen in de met het COA afgesloten bestuursovereenkomst, is als voorschrift opgenomen in de omgevingsvergunning. De Kamper criteria gaan o.a. over de tijdelijkheid van de opvang die bovendien niet ten koste mag gaan van bestaande woningen, en het vergoeden van de kosten. De kosten van het inrichten en de bedrijfsvoering van de kleinschalige tijdelijke noodopvang zijn voor rekening van COA. Het COA zal zich inzetten om in de noodopvang in Kampen geen asielzoekers te plaatsen met een verhoogd risicoprofiel voor wat betreft overlast.
De asielopvang in Kampen gaat functioneren als een dependance van het asielzoekerscentrum (azc) in Dronten. Dat betekent de mensen gebruik kunnen maken van dagbesteding en andere faciliteiten op het azc Dronten.

Omgevingsvergunning
Met de verleende vergunning mag de locatie Industrieweg 11 gebruikt worden voor de tijdelijke noodopvang van asielzoekers. De omgevingsvergunning is verleend voor het gebruik in afwijking van de bedrijfsbestemming zoals die in het bestemmingsplan is opgenomen en voor een aantal bouwactiviteiten, zoals de interne verbouwing van het pand, het plaatsen van een erfafscheiding, een antennemast en een mobiele keukenunit en voor het aanleggen van een inrit. De vergunning is verleend voor de opvang van maximaal 110 asielzoekers voor maximaal 1 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *