Wethouder markeert afronding eerste fase revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden met planten haagstruik

Wethouder markeert afronding eerste fase revitalisering bedrijventerrein Spoorlanden met planten haagstruik
Wethouder Bas Wonink en Anne Wim Klein Kranenburg, uitvoerder bij Dura Vermeer. Foto Tennekes

Samen met de provincie Overijssel investeert gemeente Kampen in het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Spoorlanden. De ondernemers zelf hebben de afgelopen jaren al veel gedaan, denk aan cameratoezicht en het vernieuwen van de gebouwen. In 2020 heeft de gemeente met de ondernemers van het bedrijventerrein een plan gemaakt voor de herinrichting en up to date maken van het bedrijventerrein. Tot en met 2024 pakt de gemeente de openbare ruimte gefaseerd aan. Ter afronding van fase 1a plantte wethouder Bas Wonink begin deze maand een haagstruik. Hiermee benadrukt hij het belang van het vergroenen van het bedrijventerrein.

Het realiseren van een duidelijke verkeersstructuur is een belangrijk onderdeel van het revitaliseren van het bedrijventerrein. Daarom wordt de bestrating aangepast. Daarnaast is er veel aandacht voor groen en parkeren. In de eerste fase van de revitalisering is de Spoorstraat aangepakt, de hoofdroute van het bedrijventerrein. De klinkerbestrating is hier eind vorig jaar vervangen door asfalt. Het bedrijventerrein krijgt ook een groener karakter. Naast dat dit hittestress tegen gaat, verbetert het ook de uitstraling van het bedrijventerrein. De parkeervakken langs de Spoorstraat zijn inmiddels uitgevoerd in grasbetonstenen: zo krijgt het geheel een groenere uitstraling en kan het water bovendien eenvoudig de bodem in trekken. “Ondanks de beperkte openbare ruimte zetten we zoveel mogelijk in op het aanbrengen van extra groen en het meenemen van duurzaamheidsaspecten waar dat kan. Het bedrijventerrein is erg versteend, waardoor de temperatuur hoog op kan lopen. Al die stenen zorgen niet alleen voor hittestress, maar ook voor een kille uitstraling”, aldus wethouder Wonink. Met de aanleg van extra groen in de openbare ruimte, zoals de door Wonink geplante Portugese laurier die ook in de winter groen blijft, wil de wethouder bedrijven stimuleren om hun eigen terrein ook te vergroenen. “Zo dragen we met zijn allen bij aan een goede uitstraling en een prettig klimaat op het bedrijventerrein.”

De eerste fase van de revitalisering is volgens planning en naar tevredenheid van de ondernemers op het terrein verlopen. Wel werd tijdens de werkzaamheden formaldehyde aangetroffen, afkomstig uit een ondergrondse tank aan de Spoordwarsstraat 8-10. De betreffende tank is in 2005 verwijderd door de toenmalige eigenaar. De aangetroffen concentraties formaldehyde leveren geen gevaar op voor de gezondheid. Uit onderzoek in 2006 bleek al dat op deze locatie een verhoogde concentratie van deze stof aanwezig was. Er was echter geen reden voor aanvullend onderzoek: de stof zou in de loop der jaren biologisch worden afgebroken. Dit proces is nog gaande. De gemeente monitort de situatie.

Vervolg van de werkzaamheden
In 2022 worden de Spoordwarsstraat en Kraton aangepakt. In 2023 staat de uitvoering van Ondernemersstraat en het deel van de Spoorstraat op de planning. Tot slot wordt de Kop van Spoorlanden in 2024 uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *