CDA wil voorrang eigen inwoners bij aankoop of huren woning

CDA wil voorrang eigen inwoners bij aankoop of huren woning

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om eigen inwoners die een huis willen kopen voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de eigen regio. Dat sprak hij onlangs uit tijdens een werkbezoek aan Overijssel. CDA Kampen onderstreept de wens van de minister van harte. Kandidaat-raadslid Niek Teune: “Jongeren die hier geboren en opgegroeid zijn, verdienen een betaalbaar dak boven hun hoofd in onze eigen gemeente”

Overal wordt de pijn gevoeld van de krappe woningmarkt. Vooral starters en senioren zijn de dupe. Starters kunnen geen betaalbare woning vinden, omdat de prijzen worden opgejaagd door investeerders en mensen die bereid zijn om fors te overbieden. Maar ook senioren zitten in een lastig parket. Zij willen wel doorstromen naar een volgende woning, maar kunnen geen geschikt appartement vinden.

“Te lang hebben we gedacht dat de markt zelf wel voldoende huizen zou bouwen voor starters, gezinnen en ouderen. We zien inmiddels dat het recht van de sterkste steeds meer bepalend is voor wie welk huis kan kopen. Het moet anders. Met meer regie en meer bescherming moeten we de volkshuisvesting weer opbouwen”, sprak minister Hugo de Jonge (CDA) tijdens het werkbezoek. De minister wil daarom de wet zo wijzigen dat gemeenten zelf kunnen bepalen dat eigen inwoners die een huis willen kopen voorrang krijgen ten opzichte van mensen die van verder weg komen. Deze lijn is al ingezet door het vorige kabinet.

Kandidaat-raadslid Niek Teune van CDA Kampen vindt de wetswijziging een uitstekend idee. Hij zou de landelijke regelgeving graag plaatselijk willen vertalen. “Starters op de woningmarkt die hier geboren en opgegroeid zijn, willen vaak in de gemeente Kampen blijven wonen. Het komt helaas voor dat zij het afleggen tegen kapitaalkrachtige kopers uit andere gebieden. Jongeren moeten daarom noodgedwongen wegtrekken naar andere plaatsen. Dat vind ik een verkeerde ontwikkeling. Jongeren die hier geboren en opgegroeid zijn, verdienen een betaalbaar dak boven hun hoofd in onze eigen gemeente.”

In de nieuwe wet wordt het ook mogelijk gemaakt om voorrang te geven aan eigen inwoners bij koopwoningen die onder de hypotheekgarantieregeling vallen. Daarvoor is het wel nodig dat de gemeente eerst een huisvestingsverordening instelt. De woningkoper heeft dan een vergunning nodig om er te mogen wonen.

De huidige Huisvestingswet maakt toewijzing van huurwoningen op grond van lokale binding – beter bekend als ‘eigen inwoners’ – mogelijk tot maximaal 25 procent. Dit wordt opgehoogd naar maximaal 30 procent in een wetsvoorstel dat dit voorjaar naar de Raad van State gaat en daarna naar de Tweede Kamer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *