Gemeente Kampen sluit 2021 af met financiële meevaller van 11 miljoen euro

Gemeente Kampen sluit 2021 af met financiële meevaller van 11 miljoen euro

Gemeente Kampen sluit 2021 naar verwachting af met een paar flinke financiële meevallers van in totaal zo’n 11 miljoen euro. Dat brengt het verwachte resultaat voor gemeente Kampen over 2021 op ongeveer 12 miljoen euro. Dat blijkt uit de financiële eindejaarsbrief 2021 die het college van burgemeester en wethouders vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De belangrijkste oorzaken van de meevallers zijn vooral de positieve effecten van de bijsturing in het sociaal domein en het feit dat er door corona minder aan zorg is uitgegeven. Ook is er door corona minder groot onderhoud uitgevoerd dan gepland. Verder is gemeente Kampen gecompenseerd voor Jeugdzorg, waarop de afgelopen jaren een tekort was. Het betreft voor een groot deel eenmalige, niet voorziene extra gelden.

Het geven van een forecast over het jaarresultaat gebeurt op verzoek van de gemeenteraad. “Een forecast is een voorspelling”, legt wethouder Albert Holtland (Financiën) uit. “Het is een voorlopige tussenstand. Binnenkort wordt de jaarrekening opgemaakt, waarmee het definitieve resultaat over 2021 wordt vastgesteld. Genoemde bedragen kunnen bij het opmaken van de jaarrekening dus nog veranderen. Ik ben blij dat we dit nú al weten en niet pas in april of mei, zoals vorig jaar gebeurde. Dat betekent dat we nu eerder en beter zien hoe we er financieel voorstaan en dat is winst. En uiteraard ben ik ook blij dat we er zo goed voorstaan als gemeente Kampen.”

Oorzaken
Het positieve resultaat heeft verschillende oorzaken. Het meest in het oog springen de goede resultaten binnen het sociaal domein. “Bij de start van dit college hebben we middelen uit de algemene reserve beschikbaar gesteld om de tekorten binnen het sociaal domein te dichten. Hierna is er een actieprogramma gemaakt om binnen het sociaal domein bij te sturen en de inkomsten en uitgaven beter in balans te krijgen. Om dat goed op orde te krijgen, heeft een paar jaar gekost. We sturen scherp op de noodzaak van voorzieningen, zonder gelijk de kwaliteit te verminderen en we hebben de uitkeringen meer laten dalen dan begroot. Je ziet nu dat het ‘actieprogramma sociaal domein’ zijn vruchten afwerpt”, licht Jan Peter van der Sluis (wethouder Zorg) toe. “Ook is er mede door corona minder geld uitgegeven dan verwacht aan zorg en ondersteuning, die door coronamaatregelen niet of in mindere mate plaats kon vinden. Zo is er bijvoorbeeld minder gebruik gemaakt van dagbesteding en Wmo-vervoer. Ten slotte is er vorig najaar meer geld van het Rijk gekomen dan gedacht, met name voor coronasteun. Voor een deel gaan we dat geld dit jaar waarschijnlijk nog uitgeven.”

Goede start
Dat er na een tijd van bezuinigen nu een groot positief resultaat ontstaat, is volgens de wethouder Financiën niet vreemd. Albert Holtland: “In de tijd dat we te maken hadden met tegenvallers en bezuinigingen, zijn we bewust behoedzaam gaan begroten. Deze meevaller lijkt een heel bedrag en dat is het ook. Maar vergeet niet: als je jaarlijks 160 miljoen binnen krijgt, leidt een kleine afwijking van 1% al tot een bedrag van € 1,6 miljoen. Het is aan de raad hoe het geld gaat worden besteed. Het nieuwe college heeft straks na de verkiezingen een goede financiële basis om direct na de verkiezingen aan de slag te kunnen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *