1 februari online informatiesessies werkzaamheden N760 Genemuiden-IJsselmuiden

1 februari online informatiesessies werkzaamheden N760 Genemuiden-IJsselmuiden
Foto © KampenLive

De provincie Overijssel houdt op dinsdagmiddag 1 februari online informatiesessies over de werkzaamheden aan de provinciale weg N760 Genemuiden-IJsselmuiden. De informatiesessies zijn bedoeld voor de inwoners van IJsselmuiden en Grafhorst en voor de inwoners van de Kamperzeedijk kernen en Genemuiden. De provincie gaat vanaf het najaar 2022 werkzaamheden uitvoeren op een deel van deze weg en fietspaden en deze ook verkeersveiliger inrichten. Deze werkzaamheden zullen hinder en overlast veroorzaken.

Online informatiesessies
De online informatiesessies vinden plaats op 1 februari:
• 14.00-15.00 uur IJsselmuiden en Grafhorst
• 15.30-16.30 uur Kamperzeedijk kernen en Genemuiden

Op de website http://www.overijssel.nl/n760 staan de linkjes waarmee de uitzendingen gevolgd kunnen worden. De informatiesessies zijn daar ook terug te kijken. Tijdens de informatiesessies presenteert de provincie het definitieve ontwerp en licht de vervolgstappen en de planning toe. Ook wordt er in gegaan op de verkeershinder en welke delen van de weg in uitvoering gaan. Er is de mogelijkheid om vragen te stellen via whatsapp. Dit kan ook na afloop via de website waar het ontwerp in te zien is.

Werkzaamheden
Het wegdek van de N760 verkeert op steeds meer plekken niet meer in goede staat. Deze plekken willen wij herstellen. Naast de herstelwerkzaamheden pakken we nog een aantal extra werkzaamheden op om de weg duurzaam en veilig in te richten. Bijvoorbeeld door herkenbare bebouwde komovergangen te realiseren en aanpassingen aan kruisingen uit te voeren. Hierdoor maken we de N760 verkeersveiliger. Bij het verbeteren van de leefbaarheid kunt u denken aan het aanleggen van meer groen zoals bloemrijke bermen, heggen, struiken of bomen.

De provincie voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:
• Vernieuwing asfalt hoofdrijbaan en herinrichting wegprofiel
• Vernieuwing fiets- en voetpaden inclusief doorsteken
• Herstellen uitritten en parkeerplaatsen
• Opheffen van 2 weinig gebruikte bushaltes en herstellen overige bushaltes
Het project wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met de gemeenten Kampen en Zwartewaterland en het Waterschap Drents en Overijsselse Delta (WDODelta).

Kijk voor meer informatie op http://www.overijssel.nl/n760.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *