Hoogspanningsleiding ’s-Heerenbroek eindelijk ondergronds

Hoogspanningsleiding ’s-Heerenbroek eindelijk ondergronds

De kogel is door de kerk, de hoogspanningsleiding in ’s-Heerenbroek wordt ondergronds verkabeld. Er is een belangrijke stap gezet in het dossier van het ondergronds brengen van de 110kV hoogspanningsleiding in ‘s-Heerenbroek. Met dank aan Provinciale Staten voor de steun aan de bijdrage vanuit de provincie Overijssel kan het project uitgevoerd worden. Vandaag besloot het college van burgemeester en wethouders een bijdrage van € 460.000 beschikbaar te stellen, 10 % van de totale kosten voor de uitvoering.

De hoogspanningsleiding, die nu nog voor een deel over de woningen in ’s-Heerenbroek loopt, kan met een forse bijdrage van de provincie Overijssel van maximaal € 3.700.000 en een bijdrage van de gemeente Kampen van € 460.000 uitgevoerd worden. Hiermee gaat de gemeente Kampen de belofte van de provincie Overijssel uit 2012, om de hoogspanningslijn ondergronds te gaan brengen, eindelijk tot uitvoering brengen. Provincie en gemeente gaan een bestuursovereenkomst aan over het traject en de bijdragen en gaan samen het project dragen.

Wethouder Jan Peter van der Sluis is blij en tevreden met dit resultaat. “Zo aan het eind van dit door corona erg lastige jaar en bijna aan het eind van deze collegeperiode, dit op de valreep nog kunnen doen, voelt goed. Ik heb hier dan ook expliciet aandacht voor gevraagd via de raadscommissie. Gelet op de groeiende onrust onder de bewoners van ’s-Heerenbroek over hun gezondheid en de bijzonder lange doorlooptijd van het totale traject, was het absoluut noodzakelijk dit besluit te nemen. De inwoners van ’s-Heerenbroek hebben zich hier ook echt hard voor gemaakt door onder andere meermalen aandacht hiervoor te vragen bij de provincie.”

De gemeente Kampen gaat TenneT, de enige instantie in Nederland die zich met de aanleg van hoogspanningslijnen bezig mag houden, vragen deze bijzondere klus tot uitvoering te brengen. Met dit besluit kunnen de gemeente Kampen en TenneT de realisatieovereenkomst gaan vormgeven. In het basisontwerp, wat in 2021 opgeleverd is, gaat TenneT uit van realisatie in 2025 en starten de werkzaamheden in 2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *