Stedelijk museum Kampen gaat voor een ‘wow’ gevoel

Stedelijk museum Kampen gaat voor een ‘wow’ gevoel
Foto: Archief KampenLive / Ewald Pikkert

Nieuwe toekomstvisie museum

Stedelijk museum Kampen maakt de cultuurhistorie van Kampen en beeldende kunst voor iedereen toegankelijk, op een manier die onze bezoekers, vrijwilligers en medewerkers plezier geeft en inspireert. Dat is de nieuwe missie van het museum, beschreven in de toekomstvisie. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de visie vastgesteld.

Het museum heeft na het uitblijven van de verzelfstandiging de opdracht gekregen om vanuit de huidige situatie voort te bouwen. Na een opeenvolging van interim-directeuren is in april 2020 Nynke van der Wal als nieuwe directeur aangesteld. Zij heeft als belangrijke taak meegekregen de koers van het museum te bepalen. Deze koers beschrijft zij nu in de toekomstvisie ‘Ons Stedelijk: herkenbare collectie, spraakmakend programma. 2021-2024’.

Wethouder Cultuur en Inclusiviteit Irma van der Sloot: “We vinden het belangrijk dat het museum toegankelijk is voor iedereen. Want een museum vertelt verhalen, het is een plek om te ontmoeten en om bijzondere ervaringen op te doen. Een museum bewaart, onderzoekt en presenteert ons cultureel kapitaal. Dat is van ons allemaal. Met deze toekomstvisie, waarin realistische ambities zijn geformuleerd, wordt gewerkt aan een nieuwe koers die het museum dichterbij de bezoeker en ook de inwoner gaat brengen.

Nieuwe inrichting en spraakmakend programma
Het museum krijgt de komende jaren een nieuwe inrichting. De huidige presentatie van de collectie is na 13 jaar nog steeds mooi, maar biedt weinig ruimte voor flexibiliteit. Gebruikelijk is om een presentatie na vier jaar aan te passen.
De Schepenzaal wordt als eerste onder handen genomen. Er komt een interactieve presentatie, waar bezoekers (jong en oud) de geschiedenis ondergaan op een manier die hart en hoofd raakt.
In de andere zalen worden bezoekers verrast door bijzondere presentaties, waarin zij vertrouwde dingen herkennen, maar ook hele nieuwe ontdekkingen kunnen doen. “We vertellen aan de hand van onze collectie steeds nieuwe verhalen en belichten telkens andere invalshoeken”, vertelt Nynke van der Wal.
Spraakmakende tentoonstellingen verbinden het verleden, heden en de toekomst met elkaar, waarin inclusiviteit, aandacht voor lokale cultuur en universele waarden een plek vinden.

Het museum wil de Kampenaren en andere bezoekers een wow-beleving geven waarbij verwondering en plezier voorop staan. Een spannende nieuwe inrichting, de collectie en de tentoonstellingen moeten samen met een grotere museumshop opnieuw een publiekstrekker worden.

Voor alle Kampenaren
“We willen een plek zijn waar Kampenaren elkaar ontmoeten, ongeacht leeftijd, afkomst, kleur, geslacht, gender, geaardheid, opleiding, geloof of politieke overtuiging.”
Zo verlaagt het museum bijvoorbeeld de drempel voor jongeren tot 18 jaar. Zij krijgen met ingang van 1 januari 2022 gratis toegang. Ook wil het museum een aantal gratis entree momenten aanbieden voor groepen en gemeenschappen waarvoor het niet zo vanzelfsprekend is om naar het museum te gaan.
Daarnaast organiseert het museum meer contactmomenten met verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties. Vanzelfsprekend blijft de samenwerking met de SAMBIQ-partners en partners in het sociaal domein van groot belang.

Collectie en organisatie op orde.
Het museum gebruikt de komende jaren ook om de collectie en organisatie verder op orde te brengen. Zo worden er stukken gerestaureerd en wordt het collectiebeleid aangescherpt. De digitale vindbaarheid van de collectie wordt daarnaast verbeterd.
De focus van Stedelijk museum Kampen ligt komende vier jaar onder andere op:
• Het opnieuw inrichten van de collectiezalen
• De ontwikkeling van een interactieve presentatie in de Schepenzaal
• Aandacht voor de collectie door herijken, ontzamelen en restaureren
• Het presenteren van een spraakmakend tentoonstellingsprogramma
• Uitbreiden van het educatieve programma
• Cultureel ondernemerschap
• Aandacht voor de organisatie en vrijwilligers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *