Binnenvaartschepen met tarwe en fosfine worden veilig gelost in Haatlandhaven

Binnenvaartschepen met tarwe en fosfine worden veilig gelost in Haatlandhaven

Het college van burgemeester en wethouders heeft vanmorgen een gedoogbesluit genomen voor het onder strikte voorwaarden lossen van drie binnenvaartschepen met tarwe, ontsmet met fosfine. De schepen worden met de nodige veiligheidsmaatregelen gelost bij het Kamper bedrijf Graansloot B.V. aan de Haatlandhaven. De werkzaamheden staan onder leiding van het gespecialiseerde bedrijf Ruvoma, dat veel ervaring heeft in het lossen van zeeschepen ontsmet met fosfine in de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Uit navraag bij deskundigen van de Omgevingsdienst en GGD IJsselland blijkt dat het risico voor mens, dier en milieu verwaarloosbaar is. Dat de veiligheid en de gezondheid niet in het geding zouden zijn, was een belangrijke voorwaarde voor het college om het gedoogbesluit te nemen. Burgemeester Bort Koelewijn licht toe: “Voor het lossen van het graan zal een veilige zone worden ingesteld, waarbinnen alleen mensen mogen komen die daarvoor instructie hebben gehad. Bovendien zullen deze mensen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Voor de zekerheid vinden er ook continu metingen plaats om het fosfinegehalte in de lucht in de gaten te houden, zowel binnen als buiten de veiligheidszone. Heb bedrijf Ruvoma zal continu metingen verrichten tijdens de werkzaamheden. Daarnaast zullen er ook metingen worden verricht door een een adviseur gevaarlijke stoffen van Veiligheidsregio IJsselland houdt daar toezicht op. De concentratie fosfine mag buiten de veiligheidszone de waarde van 0,01 PPM niet overschrijden. Gebeurt dat toch, dan wordt het lossen direct gestaakt. Experts van de Omgevingsdienst houden hier toezicht op. Met deze aanpak hebben we er met GGD IJsselland vertrouwen in dat de lading veilig kan worden gelost, zonder gevaar voor wie dan ook.” Hoewel het risico verwaarloosbaar is, zal op advies van de GGD in het belang van de werknemers, ook van de omliggende bedrijven, de lossing plaatsvinden in het weekend en niet bij noordwestenwind.

Geen fosfine
De geladen schepen bevatten op dit moment een gemiddelde fosfinewaarde van 0,3 PPM (parts per million, oftewel delen per miljoen), gemeten op 1 meter diepte. Uit de ervaringen van de grote overslaghavens in Rotterdam en Amsterdam blijkt dat zelfs bij een waarde van 20 PPM, gemeten op 1 meter diepte, bij de overslag geen fosfine wordt gemeten in de omgevingslucht in de nabijheid van de overslag.” Een dergelijke overslag gebeurt overigens altijd met speciaal daarvoor opgeleide mensen. Dat zal ook in Kampen het geval zijn.

De gedoogbeslissing geldt tot en met 12 november 2021. Wanneer de lading wordt gelost, is op dit moment nog niet bekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *