College van gemeente Kampen wil volgend jaar investeren in binnenstad, klimaatadaptatie en toezicht en handhaving

College van gemeente Kampen wil volgend jaar investeren in binnenstad, klimaatadaptatie en toezicht en handhaving
Foto © KampenLive

Transformatie van de Kamper binnenstad, klimaatadaptieve pleinen en meer toezicht en handhaving zijn volgens het college van burgemeester en wethouders belangrijke onderwerpen om volgend jaar geld aan uit te geven. Dat staat in de Perspectiefnota 2022-2025, die het college vandaag ter bespreking heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

In de jaarlijkse perspectiefnota staan de uitgangspunten voor de begroting van het daaropvolgende jaar. De perspectiefnota geeft letterlijk het financiële perspectief bij alle voorgenomen plannen van de gemeente. Wethouder Irma van der Sloot (Financiën): “Dit is de laatste perspectiefnota van ons college. We hebben in deze perspectiefnota het evenwicht gezocht tussen behoedzaam begrotingsbeleid, goed afronden van de beleidsprioriteiten én gericht investeren in de versterking van de organisatie. Want ook dat is nodig om klaar te zijn voor de toekomst.”

Investeren in de toekomst
Hoewel de eerste maanden van 2021 volgens de eerste bestuursrapportage van dit jaar een tekort van 1,2 miljoen op de begroting laten zien, is de verwachting dat door verschillende ontwikkelingen, zoals extra geld van het Rijk voor de jeugdzorg, het uiteindelijke resultaat van 2021 positief zal eindigen. Volgens de wethouder is het van belang om de basis organisatorisch op orde te hebben en om tegelijkertijd ook financiële ruimte te creëren voor grote opgaven waarvoor de gemeente staat. “Denk aan de energietransitie, de economische ontwikkeling van onze gemeente en de zo gewenste versnelling van de woningbouw. Daarnaast willen we ook de leefbaarheid verbeteren. We investeren daarom in 2022 onder andere in de transformatie van de binnenstad, klimaatadaptieve pleinen en in toezicht en handhaving.” Het goede financiële perspectief voor de gemeente Kampen biedt volgens het college van burgemeester en wethouders ruimte voor deze noodzakelijke investeringen.

Het college en de gemeenteraad hebben eind 2019 een aantal moeilijke maar noodzakelijke beslissingen moeten nemen over bezuinigingsmaatregelen. Een paar daarvan werden afgelopen jaar regelmatig ter discussie gesteld in de gemeenteraad, zoals het verlagen van de individuele inkomenstoeslag, het stopzetten van het project Bolwerk / Buitenwacht en de verhoging van de OZB op niet-woningen. Daarom wil het college samen met de gemeenteraad onderzoeken hoe het mogelijk is om deze voorgenomen bezuinigingen die inwoners en ondernemers direct raken (gedeeltelijk) terug te draaien. Dat kan worden besproken bij de begrotingsbehandeling voor 2022. “Voorwaarde blijft wat ons betreft wel dat we tot een duurzaam sluitende begroting kunnen komen”, aldus de wethouder Financiën namens het college.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *