Kampen krijgt watertaxi

Kampen krijgt watertaxi
Foto ©Kampenlive

De gemeente Kampen, Gebiedscoöperatie IJsseldelta, IJsseldelta Marketing en lokale partijen en ondernemers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’. Door dit project komt er via het water een betere toeristisch-recreatieve infrastructuur beschikbaar. Voor de uitvoering van de plannen is nu een Europese LEADER-subsidie toegekend van € 96.993 voor de periode tot 1 april 2023.

Het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’ versterkt en verbindt de recreatiesector van de IJsseldelta en de nautische Hanzestad Kampen met elkaar, waardoor de IJsseldelta een unieke waterrecreatiebestemming wordt. De gemeente Kampen heeft € 65.000 aan extra middelen voor dit plan beschikbaar gesteld. In totaal kan door investeringen van gebiedspartijen en ondernemers en subsidie van de Europese Unie, de provincie Overijssel en de gemeente Kampen een bedrag van bijna € 250.000 worden geïnvesteerd. Bij de subsidie van de Europese Unie gaat het om een LEADER-subsidie. Deze subsidies zijn bedoeld voor samenwerkingsverbanden die zich richten op plattelandsontwikkeling.

Wethouder Geert Meijering: “Door meer voorzieningen voor waterrecreatie te realiseren wordt Kampen nog aantrekkelijker voor recreanten. Dit plan zorgt daarnaast voor een sterkere verbinding tussen ons buitengebied en onze binnenstad. Ik ben blij dat we hier samen met zoveel betrokken partijen in kunnen investeren.”

In dit project realiseren recreatieaanbieders, (agrarische) ondernemers en gebiedspartijen nieuwe mogelijkheden voor waterrecreatie in de IJsseldelta; een watertaxi brengt inwoners en bezoekers op verschillende mooie plekken langs de IJssel, nieuwe aanlegsteigers maken het achterland bereikbaar, informatiepanelen en picknickbanken zorgen voor gebiedsinformatie en gemak, de landtong van Gat van Seveningen wordt hersteld en een mini-camping in een haven aan de IJssel koppelt verblijf aan waterrecreatie.

Arrangementen voor meer verbinding
Om de verschillende onderdelen van het plan met elkaar te verbinden ontwikkelt IJsseldelta Marketing verschillende arrangementen. Dit versterkt zowel de leefbaarheid van het gebied als de toeristische waarde van het project. Voorbeelden hiervan zijn het doorontwikkelen van de toeristische infrastructuur van Kampen naar het dorp Zalk (via het Zalkerveer en Reeve) en van Kampen (via Gat van Seveningen) naar het Kampereiland en de Mandjeswaard. Daarnaast is er aandacht voor onderlinge samenwerking tussen het buitengebied en de stad. Dit om langer verblijf van recreanten in het gebied te stimuleren en bestedingen te vergroten.

Gebiedscoöperatie IJsseldelta neemt de coördinatie van de uitvoering van het project voor haar rekening. IJsseldelta Marketing (onderdeel van MarketingOost) zorgt voor de ontwikkeling van arrangementen en de uitvoering van de regiomarketing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *