Kampen maakt werk van versnelling woningbouw

Kampen maakt werk van versnelling woningbouw

Het college van Kampen maakt werk van versnelling woningbouw en heeft vandaag het plan van aanpak vastgesteld. In het plan van aanpak wordt onder andere een beeld gegeven van de mogelijkheden om woningbouw te versnellen en wat daarvoor nodig is. Ook geeft het een eerste aanzet tot een gebiedsvisie voor Kampen Zuidwest.

De inwoners van Kampen die op zoek zijn naar een nieuwe woning merken tegenwoordig de schaarste van woningen: er is weinig aanbod, de prijzen zijn fors gestegen en er wordt vaak boven de vraagprijs geboden. Ook huurders die een sociale huurwoning zoeken merken dat het lastiger is om een geschikte woning te krijgen. Er is over de hele linie een gebrek aan woningen. Dit geldt niet alleen voor Kampen, maar ook voor de hele regio Zwolle.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “De beste remedie tegen krapte op de woningmarkt is meer woningen bouwen. Kampen gaat de komende tien jaar het tempo van nieuwbouw verhogen van gemiddeld 250 woningen per jaar naar circa 400 woningen per jaar. Waar mogelijk gaan we bestaande projecten versnellen in IJsselmuiden en Kampen en we gaan Kampen Zuidwest ontwikkelen. De kwaliteit van de leefomgeving blijft hierbij hoog in het vaandel staan. Samen met alle betrokkenen gaan we aan de slag om te bepalen wat en hoe we gaan bouwen. We moeten voor iedereen kunnen bouwen, maar starters en ouderenhuisvesting krijgen hierin extra aandacht. Kortom, dit jaar maken we de slag van praten naar doen!”

Om de versnelling daadwerkelijk te realiseren wordt ook gekeken naar verbeteringen in de werkwijze bij projecten en de rolverdeling tussen gemeente en ontwikkelaars. Dat doen we samen met marktpartijen en we werken aan de interne efficiency. Versnelling van woningbouw is echt een gezamenlijke aanpak van gemeente en marktpartijen.

Woonagenda West-Overijssel
Een van de stappen die we hierin nemen, is het vaststellen van de provinciale woonagenda. Het Kamper college deed dit op 2 maart jl.. In de woonagenda’s staan meerjarige afspraken tussen provincie Overijssel, gemeenten en partners over opgaven en ambities. Hiermee creëert de provincie ruimte en flexibiliteit voor de Overijsselse gemeenten bij het maken van lokale afwegingen en onderbouwing om woningbouw te realiseren. Met deze aanpak loopt Overijssel voor op de landelijke ontwikkelingen. De agenda’s worden op 25 maart ondertekend tijdens een online bijeenkomst.

Naast de woonagenda’s stelt de provincie, samen met het Rijk, kennis en capaciteit beschikbaar aan gemeenten om de woningbouw te versnellen, visie te ontwikkelen en concrete plannen te realiseren. De gemeente Kampen heeft al een subsidieaanvraag gedaan voor de ‘flexpoolregeling’ van de provincie en is in gesprek met de provincie over de inzet van het provinciale aanjaagteam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *