Inwoners krijgen direct grip op veiligheid binnenstad Kampen

Inwoners krijgen direct grip op veiligheid binnenstad Kampen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 maart 2021 ingestemd met het wijkveiligheidsplan voor de binnenstad van Kampen. Met de projecten in dit wijkveiligheidsplan krijgen inwoners direct grip op de veiligheid van de binnenstad van Kampen. Met het plan wordt gestreefd naar een duurzame samenwerking tussen inwoners, ondernemers, professionals en gemeente met als doel de leefbaarheid, veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten.

Het wijkveiligheidsplan bestaat uit diverse deelprojecten, waarbij inwoners en ondernemers direct worden betrokken. Een aantal projecten zijn intussen al gestart, zoals Buurtbemiddeling en het project Fietsparkeren. Andere projecten, zoals het invoeren van Buurt Bestuurt, de collectieve horecaontzegging en cameratoezicht, worden de komende maanden opgepakt. Een belangrijk project is Buurt Bestuurt; een samenwerkingsverband van bewoners met gemeente, politie, handhaving en welzijn om een buurt samen veiliger, schoner en leefbaarder te maken. De hamvraag bij Buurt Bestuurt is wat creatieve mogelijkheden zijn om samen de problemen in de buurt op te lossen.

“Het gesprek over gevoelens van veiligheid is al een tijdje gaande”, weet burgemeester Bort Koelewijn. “Ook al laten de cijfers een positieve trend zien, de veiligheidsbeleving van sommige binnenstadbewoners is een andere. Daarom is het goed dat inwoners met projecten als Buurt Bestuurt rechtstreeks grip krijgen op de veiligheid van hun woonomgeving. Ik vind het van wezenlijk belang dat inwoners daarbij zelf prioriteiten kunnen stellen. Nog voor de zomer start een groep verkenners, om na de zomer concreet hiermee aan de slag te kunnen.”

Samenwerking
Bij elk project wordt de verbinding met de inwoners en/of ondernemers gezocht. Dit gebeurt door een intensieve samenwerking op eerder genoemde projecten en ook door het onder de aandacht brengen van bestaande initiatieven. Denk hierbij aan het stimuleren van Burgernet, het deelnemen aan WhatsApp preventiegroepen of het houden van het Donkere Dagen Offensief. Door deze samenhang van activiteiten wil het gemeentebestuur de fysieke veiligheid, het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid vergroten. Door intensief contact te onderhouden met alle partijen en afspraken na te komen, zal hopelijk ook de meldingsbereidheid, en daarmee de kennis over incidenten toenemen.

Burgemeester Bort Koelewijn vult aan: “Ik ben blij dat er nu een integraal plan ligt waarbij aandacht is voor diverse aspecten van veiligheid in de Kamper binnenstad. Een belangrijke stap vooruit. Bij veel van deze projecten heeft de gemeente rechtstreeks contact met inwoners, ondernemers en professionals. Dit heeft als voordeel dat de inwoners en ondernemers een goede terugkoppeling krijgen op de aangedragen punten. Dat is belangrijk omdat de communicatie over veiligheid in het verleden niet altijd voldoende is geweest. Dat gaan we anders doen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *