Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op donderdag 11 maart

Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op donderdag 11 maart

De gemeenteraad houdt op donderdag 11 maart weer een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt ook deze keer geheel digitaal via MS Teams.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?
In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat echter niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is.

Normaal mag het ook over onderwerpen gaan die worden geagendeerd voor de commissievergaderingen van maart. Omdat de Tweede Kamerverkiezingen door de coronasituatie op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart worden gehouden en daarvoor de raadzaal van het stadhuis nodig is, zijn de commissievergaderingen -en ook de raadsvergadering- een week opgeschoven. De agenda’s hiervoor worden op dinsdag 16 maart in de Brug gepubliceerd. De commissievergaderingen kennen overigens ook zelf de mogelijkheid van spreekrecht.

Vooraf aanmelden
Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op woensdag 10 maart voor 17.00 uur telefonisch (038-339 41 57) aanmelden bij de griffie. Als aanmelder ontvangt u dan een link om digitaal te kunnen aanhaken. Beschikt u niet over MS Teams, dan wordt naar een oplossing gezocht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *