Tijdelijke subsidieregeling voor organisaties en verenigingen zoals buurt- en dorpshuizen

Tijdelijke subsidieregeling voor organisaties en verenigingen zoals buurt- en dorpshuizen

Voor instellingen en verenigingen die door corona in de problemen komen, heeft het college van burgemeester en wethouders een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld. De subsidie is bedoeld voor lokale vrijwilligersorganisaties jeugd, lokale verenigingen voor amateurkunst en dorps,- wijk- en buurthuizen. Voor de tijdelijke subsidieregeling is maximaal € 110.000 beschikbaar. De ondersteuning is maximaal € 5.000 per organisatie.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “De organisaties hebben het best zwaar. Door de coronamaatregelen kunnen zij veel van hun activiteiten niet uitvoeren en is een groot deel van hun inkomsten weggevallen. Zeker organisaties met een eigen accommodatie hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Met deze tijdelijke subsidieregeling willen wij een tegemoetkoming bieden als het voortbestaan in gevaar komt door de coronacrisis.”

Het Rijk heeft aan de gemeente middelen ter compensatie van de coronacrisis beschikbaar gesteld voor maatschappelijke relevante organisaties. Het college van gemeente Kampen heeft € 110.000,- vrijgemaakt om deze organisaties te ondersteunen.

Omdat het heel verschillende organisaties zijn, is gekozen voor het op maat inzetten van beschikbare middelen. Daarvoor is de ‘Tijdelijke subsidieregeling coronacrisis, voor instellingen en verenigingen gemeente Kampen’ vastgesteld.

De voorwaarden
Subsidie wordt alleen verstrekt aan organisaties met maatschappelijk belang, die zonder subsidie niet kunnen blijven bestaan. Heeft de organisatie op een andere manier steun ontvangen, dan komt de organisatie niet in aanmerking voor deze subsidieregeling. Ook moet de organisatie zelf alles hebben gedaan om de uitgaven te verlagen, uitgaven uit te stellen of inkomsten naar voren te halen.

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Ook maatschappelijk belangrijke organisaties die normaal geen subsidie van de gemeente Kampen ontvangen, kunnen een aanvraag doen voor deze tijdelijke subsidieregeling.

Subsidie aanvragen
Op www.kampen.nl/coronasubsidie is meer informatie te vinden over deze tijdelijke regeling. De subsidie kan tot 31 mei 2021 via een online aanvraagformulier aangevraagd worden. Als het beschikbare bedrag is besteed, dan wordt geen subsidie meer verstrekt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *