Economische ontwikkeling van Kampen in 2019 bovengemiddeld

Economische ontwikkeling van Kampen in 2019 bovengemiddeld
2019: volle terrassen

De economische ontwikkeling van Kampen liet in 2019 goede cijfers zien. Het aantal bedrijfsvestigingen en banen groeit en de arbeidsparticipatie is hoog. Kampen doet daarin meer dan goed mee in vergelijking met de provincie Overijssel en de Regio Zwolle. Dat blijkt uit de Economische monitor Kampen over het jaar 2019. Welk effect de coronacrisis op de lokale economie heeft gehad, moet blijken uit de economische cijfers over 2020. Rond de zomer van dit jaar komen de cijfers van 2020 beschikbaar.

Kampen heeft een goed ontwikkelende economie. Deze is bovengemiddeld als we kijken naar het aantal bedrijven, het aantal werknemers en de toegevoegde waarde door bedrijven.

Aandacht voor economische ontwikkeling blijft nodig
Geert Meijering, wethouder Economie: “De economische cijfers over 2019 geven aan dat Kampen goed meedoet. De afgelopen jaren waren onze groeicijfers beter dan in Regio Zwolle en Overijssel. Nu gaan we gelijk op. Dat is prima, maar ook een signaal dat de economische ontwikkeling van Kampen aandacht blijft vragen. Om de economische ontwikkeling te versterken investeren we de komende jaren in onderzoek naar havenontwikkeling, de revitalisering van bedrijventerreinen zoals Spoorlanden en we verkennen de kansen voor een meer circulaire economie.”

Werkgelegenheid
In de gemeente Kampen kwamen er in 2019 432 banen bij (+2 procent). In totaal gaat het daarmee om 22.788 banen. De groei is ongeveer hetzelfde als in Regio Zwolle, Overijssel en Nederland.

Bedrijfsvestigingen en toegevoegde waarde
Er zijn in 2019 in totaal 4.677 vestigingen in de gemeente Kampen. Het aantal vestigingen is in 2018-2019 met 130 toegenomen (+3 procent). De economie van Kampen ontwikkelt zich positief, al zijn de groeicijfers iets lager dan een jaar eerder. De hoeveelheid beschikbare bedrijventerreinen is in 2019 flink afgenomen. In 2018 was nog 105 hectare aan gronden beschikbaar. Dit is in 2019 afgenomen tot 76 hectare, waarvan 55 hectare in de Koekoekspolder.

Omzetontwikkeling bedrijven
Ook de toegevoegde waarde (het verschil tussen omzet en het inkoopbedrag) van bedrijven in Kampen nam met 2 procent toe. De toegevoegde waarde van bedrijven in Kampen heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld en is tussen 2013 en 2019 jaarlijks gestegen. De ontwikkeling is in Kampen sterker dan in de Regio Zwolle, Overijssel en landelijk.

Wethouder Geert Meijering: “Cijfers geven de feitelijke ontwikkeling van de economie aan. Om de economie alle ruimte te bieden zoeken we met onze partners naar nieuwe ontwikkelingen en verbeterd beleid. Zo staan we in de binnenstad aan de vooravond van een aantal verbeterprogramma’s, waarbij we afstemming zoeken rond horeca en detailhandel. Daarnaast kunnen we niet om de effecten van de coronacrisis heen. Dit raakt de economie en brengt voor veel ondernemers grote onzekerheid met zich mee. We proberen hen te ondersteunen waar dat kan. Ik ben benieuwd wat 2020 feitelijk met onze lokale economie heeft gedaan. Die cijfers verwacht ik in juni dit jaar.”

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit het rapport ‘Economisch Inzicht Kampen’ over 2019, dat binnenkort ter informatie aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Het rapport is opgesteld door onderzoeksbureau I&O research. Sinds 2011 verzamelt en bundelt I&O research uit verschillende bronnen cijfers over de economie in Kampen en presenteert zij deze in de monitor in tekst, beeld en tabel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *