Besluit over huisvesting arbeidsmigranten in de Koekoek

Besluit over huisvesting arbeidsmigranten in de Koekoek
Foto © Freddy Schinkel

In de raadsvergadering van 28 januari is besloten om het startschot te geven voor de realisatie van huisvesting voor arbeidsmigranten in de Koekoek. Na het vaststellen van de spelregels in januari 2020 zijn een aantal initiatieven ingeleverd. Het eerste initiatief mag nu de plannen verder ontwikkelen aan de Tuindersweg. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad stemde voor deze 1e pilot in de Koekoek.

Gastheer
We noemen onze stad met trots “de Hartelijke Hanzestad”. We wonen met meer dan 50.000 mensen tussen natuur, cultuur in een mooie stad en dorpen in de IJsseldelta. We zijn graag gastheer voor de vele mensen die van dit moois willen genieten. Ook hebben we ruimte om te recreëren en mensen nodig op onze bedrijventerreinen. De Koekoek is een Tuinbouwgebied waar veel mensen nodig zijn voor de tuinbouwproducten. Veel arbeiders komen van ver komen om hier werk te doen waarvoor wij zelf niet te porren zijn.

Goede huisvesting
Veel arbeidsmigranten wonen nu in (bedrijfs)woningen die niet aan de woonnormen voldoen. Zelfs in omgebouwde schuren en kassen met veel te veel mensen in een kleine ruimte en weinig goede voorzieningen. Dat is voor de ChristenUnie niet acceptabel. In januari 2020 een Bouwsteen vastgesteld waarin voorwaarden zijn beschreven. Toen is besloten dat we grotere gebouwen gaan neerzetten in de Koekoek om arbeiders te huisvesten.

In januari hadden we als ChristenUnie afgedwongen dat afspraken over deze huisvesting in convenanten worden vastgelegd en dat die afspraken openbaar zijn. We willen er zeker van zijn goede afspraken worden vastgelegd. De arbeidsmigranten moeten 100% zeker zijn van goede huisvesting. Dit is verwoord in een landelijk onderzoek “Geen tweederangsburgers”. Ook ondernemers en omwonenden moeten zeker zijn dat afspraken nageleefd worden.

Voorwaarden
In de raadsvergadering van 28 januari eiste Harro Pruijssen namens de ChristenUnie een aantal voorwaarden van de wethouder. Als ChristenUnie hebben we er meerdere malen op aangedrongen dat er goed overleg is met omwonenden van de nieuwe huisvesting.

Daarom was de 1e voorwaarde dat de partijen die de huisvesting organiseren niet op eigen houtje de afspraken kunnen wijzigen. Er moet overleg met omwonenden plaatsvinden. De 2e voorwaarde is dat omwonenden in een begeleidingsgroep aan tafel komen. De laatste voorwaarde is dat in het convenant geregeld wordt dat de arbeiders in de nieuwe huisvesting ook werkzaam zijn in de Koekoek. De wethouder beloofde al deze zaken te gaan regelen. Voor de 1e pilot worden de plannen verder ontwikkeld in gebruikelijke bestemmingsplanprocedures.

Meer woonruimte in IJsselmuiden
Door de realisatie van huisvesting arbeidsmigranten zal in het centrum van IJsselmuiden een aantal woningen weer beschikbaar komen. De kans dat er meer woningen voor senioren kunnen worden gerealiseerd, is daardoor vergroot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *