Verkoop HBS aan IJsselheem

Verkoop HBS aan IJsselheem

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag is besloten in te stemmen met het voornemen om de HBS te verkopen aan IJsselheem. De ChristenUnie is ook voor dat voorstel.

Seniorenwoningen
Met de verkoop aan IJsselheem worden in de HBS betaalbare en toegankelijke woningen gerealiseerd voor senioren. Ook is er zorg op loopafstand of zorg op afroep bij het Myosotis. Ondanks de kansen die er zijn, is er veel te doen geweest in de media rondom deze verkoop. Om die reden zijn door de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het College en die zijn naar volle tevredenheid beantwoord. Als het aan de ChristenUnie ligt kan het College een besluit nemen tot verkoop aan IJsselheem. Daarna zal een start worden gemaakt met het gereedmaken van betaalbare seniorenwoningen in de HBS.

€ 1,-
Sommigen fronzen de wenkbrauwen bij de gedachte dat zo’n groot markant gebouw voor € 1,- euro wordt verkocht. Het ligt ook wat genuanceerder. Door nu een gebouw voor zorg beschikbaar te stellen hoeft er ergens anders in de gemeente geen dure bouwgrond te worden ‘opgeofferd’ wat eigenlijk bestemd was voor woningbouw. En, niet te vergeten, er moet door IJsselheem flink worden gerenoveerd om te voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn voor het in bezit krijgen van dit prachtige pand. Reparatie van dak en funderingen is nodig. Ook kost het veel geld om seniorenwoningen te maken in het gebouw terwijl de buitengevel van het monument niet mag veranderen.

Waardig Ouder Worden
Vanaf 2017 is door ChristenUnie het Waardig Ouder Worden onder de aandacht gebracht. We hebben beloofd om ons speciaal in te zetten om de ouderen een waardevolle plek te geven in onze samenleving. We kunnen als Kampenaren zien hoe mooi het ‘oude stadsziekenhuis’ is gerenoveerd en in de toekomst nu ook de HBS. De ChristenUnie is blij dat de gemeente met IJsselheem een betrouwbare partner in de arm neemt om verder te werken aan het Waardig Ouder Worden in Kampen.

Kampen Sociaal
De fractie van Kampen Sociaal is ook blij met de verkoop van de oude HBS aan zorgorganisatie IJsselheem. De uitgestelde verkoop zou aanvankelijk in december van vorig jaar al plaatsvinden. Op het laatste moment werd er toen door een andere partij een bod gedaan van 1,5 miljoen euro. Dat gegeven zaaide twijfel bij sommige raadsfracties zodat er uitstel kwam.

De gemeente zou het pand voor een symbolisch bedrag van een euro overdragen aan IJsselheem die het pand geschikt wil gaan maken voor mensen die zorg nodig hebben. Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus sprak eerder zijn verontwaardiging uit over het feit dat fracties zich lieten leiden door het bod wat op het laatste moment binnen kwam maar is blij dat de verkoop nu toch aan IJsselheem doorgaat: ‘Als gemeente hadden we een intentieovereenkomst gesloten met een solide kandidaat passend in de bestemming maatschappelijke doeleinden, er is daar uitvoerig over onderhandeld. Een euro klinkt weinig maar er zijn veel kosten gemoeid met de verbouw van het historische pand. De HBS zit tegenover Myosotis en de poli van Isala, we creëren zo een mooie zorgboulevard.’

De Hogere Burger School is een rijksmonument uit 1882 en had tot 2014 een onderwijsfunctie. Het pand is een ontwerp van stadsarchitect W Koch.

VVD Kampen/IJsselmuiden
De bestemming van het monumentale gebouw van de voormalige HBS is voor onze fractie steeds open geweest; zorg, zorg en wonen of alleen wonen. En uiteraard is de VVD fractie voor goede zorg in de gemeente Kampen en daarom dus ook blij met de initiatieven van IJsselheem voor realisering van meer zorgwoningen.

Maar, onze fractie wil eerst goed uitgezocht hebben welke rol het college van B&W heeft gespeeld in de communicatie naar verschillende andere marktpartijen, en bij de verleende exclusieve intentieovereenkomsten.
Er zijn nog teveel open vragen en we zijn niet juist en onvolledig geïnformeerd. We hebben daarom als fractie de nodige bedenkingen en wensen geuit over het gelopen proces en over de motivatie van het college om tot dit voorstel te komen.
We verwachten van het college dat zij deze meeneemt in haar besluit om de voormalige HBS te verkopen.
SGP Kampen

“Het HBS gebouw verkopen aan IJsselheem zodat er zorgwoningen gerealiseerd kunnen worden stemt ons positief”, zei Jan Noorland gisteren tijdens de raadsvergadering. We hebben zorgwoningen nodig en de intentie van het college (het is immers een bevoegdheid van het college) is een mooie oplossing om de zorg voor ouderen te faciliteren.
Tijdens de raadsvergadering is er stevig gediscussieerd over het proces. Met dit proces hebben wij veel moeite. Wij vonden dat moeilijk, verwarrend en rommelig. Dit hebben we duidelijk verwoord tijdens de raadsvergadering. Wij gaan er vanuit dat deze bedenkingen door het college goed worden meegenomen!
We hebben als fractie geworsteld. Het initiatief is erg goed. Extra zorgwoningen, zo dicht bij Myosotis, is een unieke kans. Daarom hebben we voorgestemd. Maar de manier waarop het college met raad en externe partijen omging, vinden we onacceptabel.
Gemeente Belang Kampen
Het college stelde de raad voor in te stemmen met het voornemen om de voormalige HBS (een rijksmonument) te verkopen voor € 1,- aan Stichting IJsselheem. De verkoop is een bevoegdheid van b&w. Het college wilde van de raad weten of er wensen of bedenkingen waren. Voor de eigenlijke verkoop was dus geen toestemming van de raad nodig. Het ging nu vooral om de bestemming van dit pand (ouderenzorg) en de gevolgde procedures.
Met Stichting IJsselheem werd door het college in 2019 een intentieovereenkomst gesloten om een haalbaarheidsonderzoek te doen. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en bleek het haalbaar binnen de bestemming: maximaal 63 eenheden voor (gescheiden)
woon-zorgappartementen te realiseren.

Stichting IJsselheem heeft zich al jarenlang bewezen op het gebied van ouderenzorg in onze gemeente. Het is bovendien tegenover de huidige locatie van het revalidatie- en verplegingshuis Myosotis. Kampen heeft een groot tekort aan ouderenwoningen. Stichting IJsselheem is een betrouwbare partner en heeft geen winstoogmerk. Zij hebben aangegeven het hele pand grondig te zullen renoveren. Daarmee kunnen wij nog vele jaren dit rijksmonument bewonderen en ervan genieten (zowel buiten als binnen). Het voorstel werd door een meerderheid van de raad (ook GBK) gesteund.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *