Zorgbelang Overijssel per 2021 nieuwe uitvoerder onafhankelijke cliëntondersteuning in gemeente Kampen

Zorgbelang Overijssel per 2021 nieuwe uitvoerder onafhankelijke cliëntondersteuning in gemeente Kampen

De gemeente draagt zorg voor adequate maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. Over het algemeen zijn inwoners goed in staat hun hulpvraag duidelijk te formuleren. Als mensen dit lastig vinden, kunnen zij iemand uit hun omgeving vragen om te helpen. Lukt dat niet en hebben mensen wel behoefte aan hulp, dan kan een beroep worden gedaan op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze ondersteuning is gratis. Tot eind 2020 voert MEE deze ondersteuning voor inwoners van de gemeente Kampen uit. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Kampen uitgevoerd door Zorgbelang Overijssel.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is advies, informatie en ondersteuning voor mensen die zorg of hulp ontvangen of willen aanvragen. Dit kan betrekking hebben op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn. Zo kan een onafhankelijke cliëntondersteuner bijvoorbeeld helpen met uitzoeken waar problemen zitten en samen met de hulpvrager bekijken wat voor zorg of ondersteuning er moet komen. Ook kan zij helpen bij het regelen van de juiste hulp, het op elkaar afstemmen van verschillende soorten hulp en bepalen of de hulp goed heeft gewerkt. De cliëntondersteuner kan met mensen meegaan naar een gesprek, informeren over wet- en regelgeving of assisteren bij het regelen van hulp. Het doel van de ondersteuning is dat mensen weer zelf verder kunnen. Cliëntondersteuners stellen het belang van de aanvrager voorop en werken onafhankelijk, dat wil zeggen los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders.

Inwoners van de gemeente Kampen die gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning zijn inmiddels geïnformeerd dat Zorgbelang Overijssel met ingang van 2021 deze ondersteuning voor haar rekening neemt. Meer informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuning is te vinden op https://www.zorgbelang-overijssel.nl/voor-inwoners/clientondersteuning/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *