Aanleg fietspad van Roggebot naar Reeve van start

Aanleg fietspad van Roggebot naar Reeve van start

De aanleg van het drie kilometer lange fietspad op de Reevediepdijk tussen de Flevoweg en het nieuwe dorp Reeve is gestart. In opdracht van de gemeente Kampen is aannemer Schagen Infra begonnen met de aanleg van het nieuwe fietspad tussen de Flevoweg en het toekomstige dorp Reeve. Dit fietspad komt te liggen op de Reevediepdijk en vormt straks een fietsverbinding tussen Noordeinde en Roggebot.

Het fietspad op de Reevediepdijk krijgt een vogelobservatie- en rustpunt dat uitzicht biedt op het rietmoeras en het Drontermeer. Het fietspad wordt vanaf de Flevoweg over de Hanzetunnel aangelegd. Zo kan er gefietst worden vanaf de Flevoweg naar het dorp Reeve. Deze fietsroute wordt opgenomen in het regionale fietsknooppuntennetwerk.

Fietsverbinding tussen Noordeinde en Roggebot
Het tracé Noordeinde-Roggebot is onderdeel van de fietsroute Harderwijk-Roggebotsluis langs het Veluwe- en Drontermeer. Het grootste gedeelte van deze fietsroute, tevens onderdeel van de lange afstand fietsroute Zuiderzee, is enkele jaren geleden al gerealiseerd. Met de aanleg van dit stuk fietspad ontstaat er, via de nieuwe Reevesluis en Roggebotbrug een fietsrondje langs het Reevediep en tevens een fietsrondje Drontermeer.

De totstandkoming van het fietsrondje Drontermeer
Het fietsrondje Drontermeer is één van de projecten uit een integraal inrichtingsplan dat, op initiatief van de overheden rond de Veluwerandmeren, tot stand is gekomen. De laatste projecten uit dit inrichtingsplan worden afgerond onder verantwoordelijkheid van de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren, waar ook de gemeente Kampen deel van uit maakt. Ook maakt het tracé onderdeel uit van het fietspadenplan van het project IJsseldelta-Zuid. De financiering voor de aanleg van het fietspad wordt opgebracht door Gastvrije Randmeren en de gemeente Kampen. Ook de provincie Overijssel draagt bij in de vorm van een subsidie.

Vervolg
Als het fietspad tussen de Flevoweg en het dorp Reeve is aangelegd, zal de aannemer in opdracht van de gemeente Kampen nog een andere ontbrekende fietsverbinding aanleggen. Dit is de fietsverbinding vanaf de Kamperstraatweg tot aan de Chalmotweg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *