College wil zwembad De Steur na 1 november openhouden voor inwoners

College wil zwembad De Steur na 1 november openhouden voor inwoners
Foto © KampenLive

Europese aanbesteding van start voor meerjarige exploitatie

Het college van b en w wil een Europese aanbesteding starten voor de meerjarige exploitatie van zwembad De Steur. Een voorstel hiervoor legt het college voor aan de gemeenteraad. Het contract met de huidige exploitant, Sportfondsen Kampen loopt per 31 oktober 2020 af. Een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen kost veel tijd, gemiddeld 8 tot 10 maanden. Het college wil daarom mandaat van de gemeenteraad om op zoek te gaan naar een tijdelijke exploitant voor het zwembad tot 1 januari 2022, zodat het zwembad in de tussentijd open kan blijven.

Per 1 mei 2020 heeft Sportfondsen Kampen het contract met de gemeente voor de exploitatie van zwembad De Steur opgezegd. Het zwembad wordt nog tot 1 november 2020 geëxploiteerd door Sportfondsen Kampen.

De afgelopen periode is door de gemeente benut om te onderzoeken wat over een weer de rechten en plichten zijn bij beëindiging en om afspraken te maken met Sportfondsen Kampen over de beëindiging. Daarnaast is uitvoerig onderzocht op welke wijze de exploitatie van zwembad de Steur gecontinueerd kan worden.

Europese aanbesteding
De gemeente is verplicht om een Europese aanbesteding uit te schrijven voor de exploitatie van het zwembad voor de lange termijn. Aangezien een dergelijke aanbesteding veel tijd vergt in voorbereiding en uitvoering, kiest het college voor een overbruggingsperiode met een tijdelijk exploitatiecontract door een marktpartij. “Op deze manier voorkomen we dat het zwembad voor een lange periode gesloten moet worden, iets wat wij niet wenselijk vinden. We willen het zwembad open houden voor onze inwoners”, aldus wethouder Geert Meijering.

Tijdelijke exploitatie
De periode tussen behandeling gemeenteraad en het aflopen van de overeenkomst met Sportfondsen Kampen is vrij kort. Om die reden zijn er recent ambtelijk al vrijblijvend verkennende gesprekken gevoerd met marktpartijen die interesse getoond hebben voor een tijdelijke exploitatie. Wanneer het college mandaat krijgt van de raad om de tijdelijke exploitatie te regelen, dan worden deze gesprekken voortgezet. Daarna wordt één van de partijen gevraagd een concrete aanbieding te doen. Het streven is om voor eind oktober een overeenkomst te sluiten met een marktpartij voor de tijdelijke exploitatie van het zwembad.

Afhankelijk van welke marktpartij de tijdelijke exploitatie gaat verzorgen, bestaat de kans dat vanaf 1 november de deuren van het zwembad voor een korte periode (enkele weken) sluiten. Een nieuwe tijdelijke exploitant heeft mogelijk enige tijd nodig om de exploitatie over te nemen.

De gemeenteraad wordt voorgesteld extra budget beschikbaar te stellen voor de tijdelijke situatie. Het bedrag dat daarmee gemoeid is, is op dit moment nog niet in te schatten. De gevolgen van de coronacrisis en de bijbehorende (meer of minder) beperkende maatregelen op de exploitatie zijn niet te voorspellen.

Behandeling gemeenteraad
De gemeenteraad buigt zich op 8 oktober over het collegevoorstel voor het starten van een Europese aanbesteding voor de exploitatie van het zwembad voor de lange termijn en de tijdelijke exploitatie tot 1 januari 2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *