Werkzaamheden in Reeve gestart

Werkzaamheden in Reeve gestart

Op maandag 14 september 2020 is aannemer Ploegam in opdracht van de VOF Reeve-Kampen gestart met bouwrijpwerkzaamheden in Reeve. Deze werkzaamheden zijn nodig om Reeve te kunnen bouwen.

Twee scheppen zijn op maandagochtend symbolisch overgedragen aan Ploegam door wethouder Holtland en de heer Bossink, regiodirecteur van BPD (Bouwfonds Property Development). Deze scheppen staan symbool voor het tijdelijk overdragen van Reeve aan Ploegam, zodat Ploegam vanaf dit moment aan de slag kan met de bouwrijpwerkzaamheden in het gebied.

“Fijn dat aannemer Ploegam vandaag is gestart met het bouwrijp maken van de grond in Reeve. zodat er in dit prachtige gebied straks huizen gebouwd kunnen worden”, aldus wethouder Holtland.

De heer Bossink: “We hebben het afgelopen jaar echt tempo kunnen maken in deze bijzondere en omvangrijke gebiedsontwikkeling. Ploegam maakt het volledige gebied nu gereed, zodat woningzoekenden in 2021 ruim de keus hebben uit de diverse typen woningen in de deelgebieden van Reeve: Dorpskern, Eiland en Klimaatdijk.”

Ploegam gaat de eerste deelgebieden in Reeve ontgraven van klei en veen. Vervolgens zal er op de bouwgrond extra zand geplaatst worden, zodat de grond kan inklinken en verdichten. Hiervoor zal onder andere zand gebruikt worden uit het zanddepot op de klimaatdijk. Ook zal Ploegam enkele watergangen graven. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden eind 2020 afgerond.

“Wij zijn erg blij met deze opdracht. We hebben verschillende medewerkers op dit project met wortels in Kampen, waaronder ikzelf. Het is dan mooi om aan een nieuwe ontwikkeling in Kampen bij te dragen. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met de VOF Reeve-Kampen”, aldus de heer Van ’t Oever van aannemer Ploegam.
In het voorjaar van 2021 zal gestart worden met de verkoop van de eerste drie deelgebieden in Reeve. Dit gaat om een gedeelte van de dorpskern, het eiland en het eerste cluster op de klimaatdijk.

Nieuw dorp Reeve in het IJssellandschap
Het plan IJsseldelta-Zuid voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Uit veiligheidsoverwegingen is een nieuwe rivierarm, het Reevediep, in de IJsseldelta aangelegd. De aanleg van deze nieuwe rivierarm en de bijbehorende klimaatdijk zijn aanleiding om dit deel van de IJsseldelta te transformeren en water in het gebied opnieuw te introduceren. Aan de noordzijde van het Reevediep is hierdoor ruimte voor de ontwikkeling van woningbouw ontstaan. Het echte IJssellandschapsgevoel met weidse uitzichten op mooie waterpartijen zorgt voor een plus ten opzichte van andere woongebieden.

Er komen 600 woningen in Reeve. In Reeve kunnen zowel toekomstige bewoners als andere bezoekers zorgeloos genieten van een unieke omgeving waar landschap en water elkaar afwisselen. Reeve is een gezamenlijk initiatief van gemeente Kampen en BPD. Kijk voor meer informatie op: www.morgeninreeve.nl.

Meer informatie over Ploegam is te vinden op: www.ploegam.nl.

Op de inleidende foto de heren Van ’t Oever van Ploegam en wethouder Holtland en de heren Bossink namens VOF Reeve-Kampen en Ploegmakers van Ploegam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *