Update droogte: buien geven verlichting, maar nog steeds droog

Update droogte: buien geven verlichting, maar nog steeds droog
©KampenLive

De buien van de afgelopen dagen hebben ‘wat lucht’ gegeven in de droogtesituatie binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Plaatselijk staan sommige sloten nog onder druk, omdat de hoeveelheden neerslag sterk wisselden. Ditzelfde geldt voor de grondwaterstanden. Die blijven overwegend laag voor deze tijd van het jaar. Door de lagere temperaturen, de neerslagverwachting en het feit dat het einde van de zomer in zicht is, verwacht WDODelta dat de situatie beheersbaar blijft. Het waterschap kan voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen.

Grondwaterstanden iets gestegen, maar nog steeds laag
Door de neerslag van de afgelopen dagen zijn op veel locaties de grondwaterstanden iets gestegen, maar ook niet meer dan dat. Het algemene beeld is dat de grondwaterstanden nog steeds laag zijn voor de tijd van het jaar.

Wateraanvoer
Wat de afgelopen weken goed zichtbaar was, is dat het watersysteem direct reageert op de weersomstandigheden. Tijdens de hittegolf voerde het waterschap in grote delen van het werkgebied op maximale capaciteit water aan. De neerslag leidde direct in een afname van deze aanvoercapaciteit, al blijft het op sommige plekken nog nodig maximaal aan te voeren. Dit komt door de grote verschillen in de gevallen neerslag en de specifieke gebiedsomstandheden, bijvoorbeeld hoge zandgronden. WDODelta blijft scherp op wisselingen in het weer en probeert de waterpeilen zoveel mogelijk op maximum peil te houden. Een goede balans daarin is de uitdaging. Zo wil het water afvoeren zoveel mogelijk voorkomen, maar ook anticiperen op forse regenbuien.

Kwaliteit zwemplassen
De waterkwaliteit van de officiële zwemplassen binnen het waterschapsgebied is momenteel goed.

Waterkwaliteit
Verspreid over het werkgebied is blauwalg tot bloei gekomen en zijn er enkele vermoedens van botulisme. Dit zijn natuurlijke verschijnselen en zullen vanzelf verdwijnen als de buiten- en daarmee de watertemperatuur lager zakt. Waar mogelijk voert WDODelta vers water aan om dit een duwtje in de rug te geven.
Het waterschap blijft de officiële zwemplassen controleren. Het actuele overzicht van de kwaliteit van de officiële zwemwateren staat op www.zwemwater.nl.

Verwachting: wisselvallig weer met normale temperaturen
De komende week worden perioden met zon verwacht. Met name vrijdag is er kans op regen. Vanaf het weekeinde wisselvallig weer met temperaturen dalend naar normale waarden voor de tijd van het jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *