Verkenning naar windturbines industrieterrein Kampen van start

Verkenning naar windturbines industrieterrein Kampen van start

Mogelijkheid tot flinke bijdrage voor energieneutraal waterschap

Windkr-acht BV en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verkennen samen de mogelijkheden voor het plaatsen van windturbines in het Zuiderzeehavengebied in Kampen. WDODelta bekijkt of een windturbine geplaatst kan worden op het eigen terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), Windkr-acht op het naastgelegen industrieterrein. Het Algemeen Bestuur van het waterschap stemde dinsdag 30 juni in met het voorstel.

De gemeente Kampen wil de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in de gemeente vergroten en wees gebieden aan die geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Eén van deze gebieden is het industrieterrein in de Zuiderzeehaven waar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van WDODelta ligt. Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat het net zo veel energie opwekt als dat het verbruikt. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van wind, zon en biogas. Een windturbine op het terrein van de rioolwaterzuivering Kampen kan ruim 30 procent bijdragen aan de totale energie via wind. Het waterschap ziet dit als een mooie kans om de mogelijkheden te verkennen.

Samenwerking

Een eerste oriëntatie leverde op dat er nog een initiatiefnemer is voor windenergie: Windkr-acht. Op verzoek van de gemeente Kampen werken beide partijen samen als het gaat om het verrichten van onderzoek, analyses en bijeenkomsten met de omgeving. Deze stappen zijn nodig om later in het jaar een vergunningaanvraag op te kunnen stellen.

Omgeving

De rioolwaterzuivering betreft een eigen locatie in een industriegebied waar al vier windturbines staan. Onderzoek wordt uitgevoerd om de gevolgen van een extra windturbine in combinatie met de al bestaande windturbines voor de omgeving gedetailleerd te bepalen. Dit betreft bijvoorbeeld natuuronderzoek vanwege het Natura 2000-gebied dat aan het bedrijventerrein ligt, invloed op de scheepvaart op de IJssel en de invloed op omliggende bedrijven en woningen. Belanghebbenden en de omgeving worden gedurende deze procedure nauw betrokken. Hiermee wordt op korte termijn gestart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *