Gemeente Kampen maakt afspraken over aantal windmolens tot 2030

Gemeente Kampen maakt afspraken over aantal windmolens tot 2030

De gemeente Kampen heeft recentelijk belangrijke afspraken gemaakt met de provincie omtrent de ontwikkeling van windenergie in het gebied Kampen Zuid tot het jaar 2030. Deze afspraken, bekend als de programmeringsafspraken, bepalen het maximale aantal windmolens en de bijbehorende energieproductie voor de komende jaren.

Volgens de overeenkomst zal de gemeente Kampen zich committeren aan het opwekken van maximaal 140 GWh aan windenergie tot 2030. Dit zal worden gerealiseerd door de bouw van 4 tot 7 windmolens in het desbetreffende gebied. De exacte hoeveelheid windmolens hangt af van het vermogen van deze turbines; hoe krachtiger de windmolens, hoe minder er nodig zijn om de beoogde energieproductie te bereiken.

De provincie Overijssel zal het gebied openstellen voor potentiële initiatiefnemers van windprojecten gedurende een periode van 1 september tot en met 31 december. In deze tijdspanne zullen geïnteresseerde partijen de kans krijgen om hun plannen voor windenergieontwikkeling in te dienen.

Het gemeentebestuur van Kampen benadrukt het belang van een zorgvuldige en gecontroleerde ontwikkeling van windenergie. Naast veiligheid en natuurbehoud is ook participatie van de lokale gemeenschap en lokaal eigendom van de projecten een prioriteit. De gemeente streeft ernaar dat minstens de helft van de duurzame energieprojecten in lokaal eigendom ontwikkeld wordt, waardoor een breed scala aan inwoners, lokale bedrijven en agrariërs kunnen deelnemen aan de realisatie ervan.

Wethouder Erik Faber, verantwoordelijk voor duurzaamheid, verklaarde: “We trekken samen met de provincie op in dit proces, ook als het gaat om inwonersbetrokkenheid en lokaal eigendom. De gemeente wil ervoor zorgen dat inwoners kunnen profiteren van de windmolens en zeggenschap krijgen over de projecten.”

De provincie, die het voortouw neemt in de ontwikkeling van windenergie, werkt nauw samen met lokale overheden om een evenwichtige en transparante aanpak te waarborgen. Door middel van deze programmeringsafspraken kan worden verzekerd dat het aantal windmolens in een bepaald gebied niet de afgesproken limieten overschrijdt.

Initiatiefnemers worden aangemoedigd om tussen 1 september en 31 december plannen voor windprojecten in te dienen bij de provincie, waarna een zorgvuldige selectieprocedure zal plaatsvinden in samenwerking met de gemeente.

Met een ambitie om tegen 2030 in totaal 156 GWh aan windenergie op te wekken, zal Kampen zich actief blijven inzetten voor verdere duurzame ontwikkeling. Dit impliceert de toevoeging van 4 tot 7 extra windmolens aan het reeds bestaande aantal van vier op het industrieterrein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *