Gemeente geeft gehoor aan oproep provincie: Bemestingsbeperking tijdelijke oplossing PAS-melders

Gemeente geeft gehoor aan oproep provincie: Bemestingsbeperking tijdelijke oplossing PAS-melders

De gemeente Kampen geeft gehoor aan de oproep die de provincie Overijssel deed om te komen tot een tijdelijke oplossing voor de PAS-melders. Kampen stelt een mestbeperking in voor 2023 voor 13 hectare gemeentelijke pachtgrond zodat er minder stikstof ontstaat.

Wethouder Erik Faber: “De gemeente wil solidair zijn, zowel met de boeren als met de provincie die tot een oplossing wil komen voor de PAS-melders.” De provincie stelde afgelopen najaar een bemestingsverbod voor landbouwgronden in provinciaal eigendom in. Hierdoor ontstaat een tijdelijke reductie van stikstofuitstoot. Daarom kan de provincie in 2023 bij zoveel mogelijk PAS-melders tijdelijk afzien van handhaving.

De provincie Overijssel deed daarbij een oproep aan andere grondeigenaren, zoals de gemeente Kampen, om samen te zoeken naar soortgelijke maatregelen, zodat ook voor de PAS-melders die nog niet volledig geholpen zijn met het provinciale besluit ook een oplossing komt om voorlopig af te kunnen zien van handhaving. Faber: “De Kamper gemeenteraad heeft meermaals uitgesproken dat zij de stikstofproblematiek die er op dit moment voor de agrarische sector is erkennen. Het stikstof “dilemma” is echter een zaak van het Rijk en deels voor de provincies. Ondanks dat de gemeente niet direct aan zet is, is het vanuit de solidariteitsgedachte zinvol om gehoor te geven aan de oproep van de provincie.”

De gemeente Kampen heeft uitgezocht welke pachtgronden in aanmerking kunnen komen voor een mestverbod. Dit zijn gronden die op korte en middellange termijn niet ingezet gaan worden voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Het gaat om totaal maximaal 13 hectare pachtgrond, waarbij door het opleggen van een mestverbod een vermindering van stikstofdepositie ontstaat op diverse natura 2000-gebieden (tussen de 0,01 en 0,12 mol/ha/jr). Beweiden is op deze gronden nog wel mogelijk.

Deze tijdelijke maatregel van één jaar zorgt ervoor dat door de afname van stikstofuitstoot meer stikstofruimte ontstaat. Deze ruimte kan ingezet worden om af te zien van handhaving bij PAS-melders in een handhavingstraject. Met deze maatregel heeft het Rijk een jaar extra om een permanente oplossing te kunnen creëren voor de PAS-melders. Binnen de gemeente Kampen gaat het om één PAS-melder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *