Aanpak Eén tegen eenzaamheid in Kampen werpt z’n vruchten af

Aanpak Eén tegen eenzaamheid in Kampen werpt z’n vruchten af

Ruim 20.000 Kampenaren voelen zich in mindere of meerdere mate eenzaam. Ook door de impact van de lockdowns vorig jaar hebben veel mensen gevoelens van eenzaamheid ervaren. Om het tij te keren maakte de gemeente Kampen in 2020 samen met partners een actieplan Eén tegen eenzaamheid ‘Kom erbij’. Het tweede jaar met de aanpak zit erop. Met een tweede tussenevaluatie van deze lokale aanpak is opnieuw de balans opgemaakt. Hieruit blijkt dat een groeiend aantal inwoners ‘meedoet’.

Tijdens de lokale aftrap van de aanpak tegen eenzaamheid op 24 november 2020, hebben maar liefst 26 organisaties zich aangesloten bij de lokale coalitie. Onder de noemer ‘lokale coalitie eenzaamheid’ gingen gemeente en partners aan de slag met de acties uit de aanpak. Voor de 2e tussenevaluatie zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met een aantal van deze organisaties. Dit heeft veel informatie opgeleverd over de aanpak.

De aanpak tegen eenzaamheid concentreert zich op twee speerpunten:
1. het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid en
2. het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.

Voorbeelden van de aanpak
• Welzijn op Recept (WOR) is een aantal jaar geleden gestart als Meedoen op Recept; aandacht en activiteiten als medicijn. Er werden toen jaarlijks rond de 5 inwoners gewezen op deze aanpak. Nu er extra aandacht hiervoor is en de ketenaanpak hierbij beter geregeld is (van signalering tot verwijzing), zijn er vanaf maart 2021 maar liefst 65 WOR-verwijzingen geweest.
• Op de begraafplaats in Kampen en IJsselmuiden weten steeds meer bezoekers hun weg te vinden naar de gastdames en -heren.
• Acties als Het Beste van Kampen en Buurtkamer het Lokaal laten zien dat er een stijgende belangstelling is voor ontmoeting en het meedoen aan activiteiten.
• Humanitas heeft extra inzet geleverd om de wachtlijsten voor het Maatjesproject weg te werken.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “We zijn nu twee jaar met onze partners op weg en we zijn trots op wat we met elkaar hebben bereikt. We zien in de cijfers terug dat er een groeiend aantal inwoners gebruik maakt van de verschillende actieprogramma’s. Hieruit kunnen we de voorzichtige conclusie trekken dat steeds meer inwoners hun weg naar ondersteuning in de sociale basis weten te vinden. Tegelijkertijd weten we dat we er nog niet zijn en dat we nog een lange weg te gaan hebben als het gaat om het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. We blijven ons daarom samen met de 26 organisaties inzetten om de beweging van omzien naar elkaar in gang te zetten en eenzame inwoners te ondersteunen.”

In de Week tegen de Eenzaamheid (van 29 september tot en met 6 oktober) wordt een bijeenkomst met de partners gehouden waarin wordt teruggeblikt op de aanpak en vooruitgekeken naar het vervolg.

De resultaten van twee jaar uitvoering van de aanpak tegen eenzaamheid zijn terug te vinden in de 2e Tussenevaluatie Eén tegen eenzaamheid ‘Kom erbij’, september 2021 – september 2022.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *