Vervolg werkzaamheden bedrijventerrein Spoorlanden gestart

Vervolg werkzaamheden bedrijventerrein Spoorlanden gestart

Samen met de provincie Overijssel investeert gemeente Kampen in het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Spoorlanden. In 2020 heeft de gemeente met de ondernemers van het bedrijventerrein een plan gemaakt voor de herinrichting en up to date maken van het bedrijventerrein. Tot en met 2024 pakt de gemeente de openbare ruimte gefaseerd aan. In maart van dit jaar werden de werkzaamheden van fase 1A afgerond. Vorige week is Dura Vermeer gestart met het vervolg van de werkzaamheden. Het gaat hier om werkzaamheden aan de Spoordwarsstraat, Kraton en een gedeelte van de Spoorstraat. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren naar verwachting tot week 45. 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan bedrijventerrein Spoorlanden staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Dat geldt ook voor werkzaamheden aan de Spoordwarsstraat en de Kraton. “Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van gerecycled asfalt waar gewonnen dakleer in is verwerkt” vertelt Joost Tuinte, projectleider bij Anacon Infra en lid van het bouwteam. Wethouder Bas Wonink vult aan: “Daarnaast houdt het bouwteam rekening met waar de te gebruiken materialen vandaan komen. We vinden het als gemeente belangrijk om de lokale economie te stimuleren. Het liefst kopen we dan ook zoveel mogelijk lokaal in. Die opdracht heeft het bouwteam ook meegekregen.”

Niet alleen wordt er rekening gehouden met de duurzaamheid als het gaat om het inkopen en hergebruiken van materialen, de werkzaamheden zelf dragen ook bij aan een toekomstbestendiger Spoorlanden. Zo komt er meer ruimte voor groen op het bedrijventerrein en wordt wateroverlast tegengegaan door locatiegerichte afwatering en riolering afgestemd op de ondergrond en omgeving.

Vervolg van de werkzaamheden
Naast de huidige werkzaamheden staat in 2023 de uitvoering van de Ondernemersstraat en een deel van de Spoorstraat op de planning. Tot slot wordt de Kop van Spoorlanden in 2024 uitgevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *