Gemeente Kampen opent bewaakte en overdekte fietsenstalling in de binnenstad

Gemeente Kampen opent bewaakte en overdekte fietsenstalling in de binnenstad
Foto © KampenLive

In maart 2020 is de gemeente Kampen gestart met de pilot fietsparkeren in de binnenstad. De pilot loopt tot eind dit jaar. De pilot is op verschillende momenten geëvalueerd. Voor deze evaluatie is onderzoek gedaan om een goed beeld te krijgen van het gebruik van de fietsvakken en hoe de fietsenstallingen en het fietsparkeerbeleid beleefd worden. Belangrijkste uitkomst is dat er behoefte is aan een overdekte en bewaakte stalling. De gemeente heeft hiervoor inmiddels een geschikt pand gevonden aan de Oudestraat 136.

De nieuwe fietsenstalling is centraal gelegen, in het midden van de Oudestraat en tussen een belangrijke fietsroute in.

Uit de evaluatie komt naar voren dat de fietsparkeerdruk het grootst is bij de Vispoort. Dat komt door de gunstige ligging als logische route richting de binnenstad. De nieuwe fietsenstalling is dichtbij de Vispoort en kan de parkeerdruk op die plek opvangen.

De fietsenstalling opent eind februari haar deuren en is geopend tijdens winkeltijden. Iedereen kan de fiets er gratis stallen. Er is ruimte voor zo’n 100 fietsen. De toezichthouders in de binnenstad gaan de fietsenstalling bewaken.

Wethouder Albert Holtland: “We vinden het belangrijk om het gebruik van de fiets te stimuleren. We willen dat de fiets vervoersmiddel nummer 1 wordt. Daar staat tegenover dat we ervoor moeten zorgen dat de fietsparkeervoorzieningen in de binnenstad in orde zijn. We zijn met het uitvoeren van het fietsparkeerbeleid al een eind op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Met deze nieuwe fietsenstalling breiden we de parkeerfaciliteit voor de fiets niet alleen uit, maar we voldoen hiermee ook aan de wens die er volop leeft om een bewaakte en overdekte stalling te openen.”

In het voorjaar neemt de gemeenteraad een besluit over extra geld dat nog nodig is om de bestaande fietsvakken definitief in te richten en om uit te breiden met nieuwe fietsparkeervakken in en rond de Oudestraat. Zodra dat duidelijk is, gaan we samen met ondernemers een plan hiervoor ontwikkelen.

Zodra er voldoende plekken in de binnenstad zijn waar de bezoekers hun fiets veilig kunnen stallen, wordt de handhaving geïntensiveerd en fietsen weggehaald. Tot die tijd wordt vooral ingezet op het verplaatsen van hinderlijk gestalde fietsen en het aanspreken van bezoekers.

De bestaande fietsenstalling aan de Oudestraat 67 blijft beschikbaar voor de fietsen van medewerkers van ondernemingen in de binnenstad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *