Kampen moderniseert beleid begraafplaatsen

Kampen moderniseert beleid begraafplaatsen
Foto © KampenLive

Gemeente Kampen moderniseert de regelgeving voor de begraafplaatsen binnen de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de huidige beheersverordening uit 2004 te vervangen door een nieuwe, waarin tijdstippen voor begraven zijn verruimd en er ruimte ontstaat voor natuurlijk begraven. Ook komen er op verzoek van de ChristenUnie foetusgraven voor te vroeg geboren kinderen. De aula’s op de begraafplaatsen komen beschikbaar voor bijzondere bijeenkomsten.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “De maatschappij is in de afgelopen 16 jaar veranderd. De trend rond begraven en cremeren beweegt zich richting verruiming van mogelijkheden. In deze lijn is in 2010 de Wet op de lijkbezorging al gewijzigd. Daarbij kunnen en willen we in Kampen niet achterblijven. Bovendien wilden we in lijn met wensen uit de samenleving meer mogelijkheden bieden dan die er nu zijn als het gaat om begraven.”

In het nieuwe voorstel worden de tijdstippen voor begraven ruimer. Zo kan straks ook in de namiddag of ’s avonds worden begraven. Grafrechten kunnen straks al worden gekocht voor de korte periode van 10 jaar. Voor mensen met minder draagkracht is dit een uitkomst. Ook voor de verlenging van grafrechten geeft de nieuwe regelgeving meer mogelijkheden. De gemeente heeft op dit moment een vaste verlenging met 10 jaar. De nieuwe regelgeving geeft de rechthebbende ook de mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar of met 20 jaar. Het onderhoud voor graven voor onbepaalde tijd, is straks ineens af te kopen.

Nieuw is de mogelijkheid graven te reserveren. Verder komen er meer mogelijkheden op de begraafplaats voor asbestemming, zoals een nis in een aarden wal en vrijstaande siervazen. Op de begraafplaats in Kampen wordt een gedeelte ingericht voor natuurlijk begraven. Hier komen de graven niet in de gebruikelijke strakke rijen met hagen, maar in minder formele rijen met extensief onderhouden gras, onverharde paden en inheemse heesters.
Ook komt er ruimte voor foetusgraven op de begraafplaatsen. Dat zijn plaatsen waar kinderen die voor de 24e week van de zwangerschap levenloos geboren zijn, kunnen worden begraven of herdacht. De Wet op de lijkbezorging gaat alleen in op het begraven van kinderen ouder dan 24 weken van de zwangerschap. Ouders hebben vaak wel de behoefte aan een tastbare plek om levenloos geboren kinderen van voor 24 weken van de zwangerschap te kunnen gedenken. De ChristenUnie heeft hier vorig jaar met een brief aan het college om gevraagd. Daar heeft de gemeenteraad begin dit jaar mee ingestemd. Verder is ook nieuw dat de aula’s op de begraafplaatsen in Kampen en IJsselmuiden worden opgesteld voor alternatieve doeleinden, zoals exposities, herdenkingen of lezingen.

De gemeenteraad bespreekt de nieuwe beheersverordening op donderdag 8 oktober. De ingangsdatum is 1 januari 2021. De tarieven voor begraven zijn een aantal jaren niet verhoogd maar gaan in dit voorstel nu wel licht stijgen, met 2,6%. Dat bespreekt het college van b en w op een later moment, samen met de andere tarieven van de gemeente voor 2021. Deze worden behandeld in de gemeenteraad van november bij de bespreking van de begroting voor 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *